1 października ruszyła czwarta edycja Akademii „Wspólnoty”

Autor: Materiał promocyjny / 16.10.2019
W samorządach
Szkoleniem „Najnowsze zmiany w gminnych systemach gospodarowania odpadami – przetargi, opłaty, poziomy recyklingu” rozpoczął się kolejny rok szkoleniowy w Akademii „Wspólnoty” – interaktywnej platformy szkoleniowej skierowanej do wszystkich pracowników JST oraz kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych.

Przed nami ok. 80 szkoleń zaplanowanych w ośmiu ścieżkach tematycznych i 5 kursach. Szkolenia realizowane są on-line, a następnie udostępniane są na platformie do ponownego odtworzenia przez 24h/dobę. Dzięki temu każdy użytkownik może rozwijać swoje kompetencje w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Szkolenia, podobnie jak w poprzednich edycjach, odbywać się będą w każdym tygodniu, co pozwoli na bieżąco reagować na wszystkie zmiany zachodzące w ustawodawstwie. Dzięki temu użytkownicy platformy otrzymają w przyśpieszonym trybie rzetelne informacje na temat nowo uchwalonych lub zmieniających się przepisów.

 

Biblioteka Wiedzy

Akademia posiada również Bibliotekę Wiedzy. Znajdują się w niej materiały poszerzające wiedzę zawartą w szkoleniu, które wraz z wideotransmisją i prezentacją tworzą kompendium wiedzy. Są to m.in. akty prawne, linie orzecznicze, analizy i komentarze, wzory i szablony dokumentów oraz publikacje prasowe pogłębiające wiedzę praktyczną.

 

Pytania i odpowiedzi

W Akademii „Wspólnoty” każdy uczestnik podczas trwania transmisji on-line może zadawać pytania za pośrednictwem czatu. Odpowiedzi na nie uzyska od trenera w formie pisemnej w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

 

Zaświadczenia i dyplomy

Każdy użytkownik ma możliwość pobrania zaświadczenia po każdym zrealizowanym szkoleniu oraz dyplomu, który zostanie wygenerowany po rozwiązaniu testów ze wszystkich szkoleń konkretnej ścieżki tematycznej.

 

 

 

Ścieżki tematyczne w edycji 2019/2020

NOWE PRAWO

Monitorujemy i analizujemy proces legislacyjny aktów prawnych wpływających na działalność jednostek samorządu terytorialnego, dzięki temu pomagamy przygotować urzędników do zmieniającego się otoczenia prawnego. Program szkoleniowy w tej ścieżce tworzony jest na bieżąco, aby uwzględnić uchwalane w trakcie cyklu szkoleniowego nowelizacje, nowe ustawy i rozporządzenia.

 

NOWE ORZECZNICTWO I LINIE ORZECZNICZE

Prezentujemy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, wskazujemy istotne rozbieżności w wyrokach oraz opisujemy utrwalane linie orzecznicze i omawiamy ich praktyczne skutki. Analizujemy bieżące orzeczenia w najważniejszych sprawach z zakresu administracji samorządowej, finansów oraz gospodarki komunalnej. Tłumaczymy, jak je zastosować. Program webinariów tworzony jest na bieżąco, aby uwzględniał ostatnie rozstrzygnięcia.

 

SZKOLENIA NA ZAMÓWIENIE

Ścieżka tworzona jest przy współudziale użytkowników na podstawie zgłaszanych propozycji szkoleń, których tematy nie zostały uwzględnione w pozostałych ścieżkach i kursach.

 

FINANSE SAMORZĄDOWE I PODATKI LOKALNE

Szkolenia poruszają zagadnienia związane m.in. z planowaniem budżetu, z uwzględnieniem wieloletnich prognoz finansowych, rozliczeniami dotacji, odliczeniami podatku VAT, księgowością budżetową oraz istotnymi zagadnieniami wynikającymi z bieżących potrzeb JST. Będziemy Państwa również informować o wszelkich zmianach w ordynacji podatkowej, której zmiana jest procedowana.

 

KADRY I PRAWO PRACY

Szkolenia poruszają zagadnienia ocen pracowniczych, wynagradzania, nagród, czasu pracy, urlopów, zasiłków, naboru, zatrudnienia i zwalniania pracowników. Będziemy również na bieżąco informować Państwa o zmianach w prawie pracy mających również wpływ na funkcjonowanie urzędu.

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, SPRAWY OBYWATELSKIE, ORGANIZACJA URZĘDU

Szkolenia uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach, zwracają uwagę na praktykę stosowania nowych instytucji w KPA (np. RODO, doręczenia elektroniczne ) i pojawiające się w tym zakresie orzecznictwo. Omówione zostaną także kwestie mieszczące się w zakresie funkcjonowania urzędów stanu cywilnego czy związane z obszarem działalności gminnych ośrodków pomocy społecznej.

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie gospodarowania nieruchomościami, urbanistyki, odbioru odpadów, taryfikacji za wodę i ścieki oraz funkcjonowania spółek komunalnych.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Szkolenia skierowane są do pracowników wydziałów zamówień publicznych w urzędach, jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po planowanych zmianach prawa. W momencie pojawienia się zapowiadanej nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzimy cykl szkoleń omawiających przepisy.

 

Kursy:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zaawansowany kurs dla kadry i urzędników samorządowych w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, przeciwdziałania wypływowi informacji z urzędu i każdego stanowiska pracy. Pozwoli nabyć umiejętności wykrywania zagrożeń i zapobiegania atakom w sieci, zwiększyć ochronę integralności i poufności przetwarzanych danych.

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – CZĘŚĆ OGÓLNA:

Tematyka kursu umożliwia zdobycie niezbędnych informacji dzięki 6 półtoragodzinnym szkoleniom z najważniejszych zagadnień samorządowych, przeznaczonym dla osoby, która zamierza pracować na stanowisku urzędniczym. Bogaty dobór materiałów, komentarzy oraz orzecznictwa.

 

RODO/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Ponieważ stosowanie przepisów zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) nastręcza niekiedy trudności oraz powoduje konieczność przygotowania pracowników jednostek samorządu terytorialnego do spełnienia nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, Akademia „Wspólnoty” przygotowała kurs poświęcony podstawowym zasadom wynikającym z tego rozporządzenia.

 

ETYKA, PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE I ZASADY WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Cykl szkoleń związanych z zasadami i wartościami etyki urzędniczej i kierowniczej oraz uświadamiających znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Omówimy obowiązujące przepisy antykorupcyjne oraz podstawowe obowiązki pracownika samorządowego, w tym związane z zasadami wypełniania oświadczeń majątkowych.

 

KURS ROZWÓJ KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Poruszamy tematy związane z kompetencjami miękkimi dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie efektywnego zarządzania sobą i organizacją, efektywnego motywowania, zasad delegowania zadań oraz – co najważniejsze – które chcą wzmocnić komunikację na linii przełożony–pracownik.

 

www.akademiawspolnoty.pl

akademiawspolnoty@municipium.com.pl

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.