28 i 29 maja 2019 r. w Inowrocławiu odbędzie się XXIV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Autor: Materiał Partnera / 30.04.2019
W samorządach
Tematem konferencji jest „Bezpieczeństwo zdrowotne. 4.0. Nowe technologie monitorowania, obrazowania, modelowania, prognozowania stanu zdrowia i środowiska”.

Celem forum jest dokonanie przeglądu projektów i działań wdrożeniowych technologii cyfrowych w zakresie teleopieki, telemedycyny, robotyzacji, wirtualnej opieki medycznej, inżynierii systemów opieki zdrowotnej, zarządzania danymi, przechowywania i bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej, diagnostyki, prognoz i klasyfikacji chorób, technologii uczenia maszynowego, medycyny obliczeniowej (big data), systemów powiadamiania w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach, monitorowania i obrazowania środowiska, a także wykorzystania dronów w opiece medycznej i bezpieczeństwie ekologicznym.

 

Organizatorami konferencji są: prezydent Inowrocławia, starosta inowrocławski, Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu, Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy i Polskie Towarzystwo Ratunkowe.

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie www.forumrat.inowroclaw.pl. Patronem medialnym wydarzenia jest „Wspólnota”.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.