6 mln zł na mazowieckie zabytki

Autor: Justyna Kamińska / 26.06.2019
W samorządach
Radni sejmiki województwa przyznali 6 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie. W tym roku wsparcie otrzymają 83 mazowieckie zabytki.

– Tegoroczny nabór do programu pokazał, że potrzeby w tym zakresie wciąż są ogromne. Beneficjenci we wnioskach ponad czterokrotnie przekroczyli kwotę, którą w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczby mówią same za siebie. W ciągu miesiąca zgłoszono 172 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły kościelne osoby prawne oraz samorządy.

 

Ostatecznie komisja konkursowa, po ocenie formalnej i merytorycznej, zdecydowała o przyznaniu dotacji 83 zabytkom z Mazowsza. –  W tym roku o dotacje z budżetu rywalizowało wiele dobrych projektów. Nie mogliśmy wesprzeć wszystkich, dlatego zdecydowaliśmy o udzielaniu dotacji w mniejszych kwotach, ale jak największej liczbie podmiotów – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Wnioskodawcy mogli zyskać pieniądze np. na badania konserwatorskie i architektoniczne, wykonanie dokumentacji, zabezpieczanie i odnowienie zabytków, modernizacje różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych. – Na Mazowszu mamy wiele wspaniałych zabytków. Część pilnie potrzebuje wsparcia. Dla wielu z nich nasze dotacje są kluczowe, bo pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych prac, często ratujących nasze bezcenne mazowieckie dziedzictwo kulturowe – dodaje Bożena Żelazowska, radna województwa mazowieckiego, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza znalazły się m.in. konserwacja klasycystyczna nagrobków przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Domanicach (pow. siedlecki), rewitalizacja kamienicy Hoppenów w Radomiu, rewaloryzacja parku podworskiego w Stupsku (pow. mławski), prace remontowe podziemia zabytkowego dworu w Przystani (pow. ostrołęcki) czy rewaloryzacja zabytkowego pałacu w Brwinowie z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.