Będą pieniądze na hotspoty dla gmin

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 11.10.2017
W samorządach Gospodarka
Unia Europejska przeznaczy nawet 120 mln euro na hotspoty w urzędach, parkach, szpitalach. Z programu WiFi4EU skorzystają instytucje publiczne w całej unii. Na pieniądze mogą liczyć również polskie gminy, które podobnych rozwiązań jeszcze nie posiadają.

Unia Europejska będzie sponsorować punkty darmowego dostępu do internetu w urzędach, bibliotekach, parkach i innych miejscach publicznych. Umożliwia to przyjęty przez Radę Europejską nowy program WiFi4EU. Łatwo rozpoznawalny, wielojęzyczny portal WiFi4EU zapewni do 2020 r. dostęp do bezpiecznych, szybkich łączy w co najmniej 6 000 społecznościach lokalnych na terenie całej Unii. W maju Rada zawarła w tej sprawie nieformalne porozumienie z Parlamentem Europejskim.

 

W ramach programu gminy, szpitale i inne instytucje publiczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie nowych punktów dostępu do sieci Wi-Fi, tam gdzie brak jest podobnych już istniejących prywatnych lub publicznych łączy internetowych, które mogłyby zostać powielone przez nowe hotspoty. Dana instytucja publiczna będzie też musiała utrzymać nowe łącze przez co najmniej 3 lata. Procedura składania wniosków będzie prosta – powstanie specjalna platforma internetowa zarządzana przez Komisję, a unijne wsparcie pokryje do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Do roku 2019 UE może przeznaczyć na WiFi4EU do 120 mln euro. Finansowanie zostanie rozdysponowane między wszystkie państwa członkowskie w sposób równomierny pod względem geograficznym i – co do zasady – według kolejności zgłoszeń. Dokładne kryteria selekcji określi Komisja, która będzie też zarządzać programem.

Pierwsze zaproszenie do składania projektów zostanie ogłoszone pod koniec roku lub na początku roku 2018. 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.