Bezpieczeństwo wody to nie drobnostka

Autor: Andrzej Gniadkowski / 14.02.2019
W samorządach
Zamiast rozbudowywania Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Głównego Inspektoratu Sanitarnego nowe rozporządzenie przewiduje jego likwidację i włączenie zadań do Departamentu Higieny Środowiska. Zdaniem Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich wynika to z niezrozumienia wagi problemu bezpieczeństwa wody. Związek zdecydowanie protestuje przeciw takim działaniom i domaga się zwiększenia nadzoru nad tą problematyką.

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich stanowczo protestuje przeciwko zdegradowaniu roli Departamentu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody i włączeniu go, z zupełnie niezrozumiałych dla Związku, pozamerytorycznych powodów, do Departamentu Higieny Środowiska – czytamy w najnowszym stanowisku związku.

 

Jest ono związane z projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu >>>.

 

Zdaniem gmin warmińsko-mazurskich nadzór nad jakością wody w kąpieliskach stanowi zdecydowanie mniejszy zakres działań niż nadzór nad wodą do spożycia (woda wypływająca z zaworu czerpalnego), która w większości krajów traktowana jest jak żywność, a nawet czasami objęta systemem HACCP (System Analizy zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontrolnych (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System. Jest to system ukierunkowany na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, który identyfikuje, ocenia i kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.)

 

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich stoi na stanowisku, że należałoby rozdzielić bezpieczeństwo wody od higieny środowiska na poziomach wojewódzkich i powiatowych oraz przygotować kadrę do nadchodzących zmian – zamiast wcielać jeden departament do drugiego.

 

W świetle zmian, które niesie za sobą rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znacznie wzrastają rola i zadania organu nadzorującego jakość wody pitnej. W chwili obecnej – zdaniem Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich - Minister Zdrowia powinien dążyć do wzmocnienia tego nadzoru poprzez zwiększenie zatrudnienia i przeszkolenie pracowników Inspekcji Sanitarnej w zakresie zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Zalecenia te zostały zapisane w trzech istotnych opracowaniach, których wdrożenie konieczne jest także w Polsce:

 

 

1.      Policy guidance on water-related disease surveillance; WHO 2011;

2.      Technical guidance on water-related disease surveillance; WHO 2011;

3.      Wytyczne dotyczące jakości wody do picia; WHO 2011, polskie tłumaczenie nakładem IGWP 2014.

 

 

W 2017 r. GIS zlikwidował Komisję Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, nie realizując ani jednego  wniosku z wypracowanych przez przedstawicieli nauki i praktyki, wrzucając trzyletnią, charytatywną pracę członków Komisji do kosza. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich prosi, aby Minister Zdrowia zapoznał się ze sprawozdaniem tej Komisji, przedłożonym przez byłego przewodniczącego prof. Jerzego T. Marcinkowskiego.

 

 

Do pobrania stanowisko:

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.