Bobrowisko w Starym Sączu już otwarte

Autor: Justyna Kamińska / 16.05.2018
W samorządach
Kilkusetmetrowa ścieżka przyrodnicza, wieże do „podglądania” zwierząt, nowe gniazda dla łabędzi – tak można opisać najnowszą atrakcję Starego Sącza – enklawę przyrodniczą Bobrowisko. Zlokalizowany na stawach, w widłach Dunajca i Popradu, obszar dawniej był terenem żwirowni. Inwestycję zrealizowano dzięki wsparciu z regionalnego programu operacyjnego.

– Starosądeckie „Stawy” zaczynają urastać do rangi miejsca szczególnego na mapie naszego regionu – przekonuje Leszek Zegzda z zarządu województwa małopolskiego.  – Bobrowisko to znakomita propozycja dla osób, które chcą pobyć z przyrodą dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tutaj mają do tego znakomitą okazję. Zresztą Małopolska może się pochwalić naprawdę imponującym bogactwem przyrodniczym i warto to wykorzystywać w kampaniach edukacyjnych czy turystycznych. Cieszę się, że z pomocą regionalnego programu operacyjnego powstają takie miejsca, które chronią cenne obszary przyrodnicze i zapewniają odpowiednią promocję tych zasobów – dodaje Leszek Zegzda.

 

 

W ramach enklawy przyrodniczej Bobrowisko powstały 400-metrowa kładka i 70-metrowa zakryta ścieżka obserwacyjna. Na ich końcu ulokowano dwie czatownie przystosowane do obserwacji dziko żyjących zwierząt. Na jednej z nich (piętrowej) zamontowane są dwie lunety obserwacyjne. Ścieżka wyposażona jest w tablice z opisami charakterystycznych dla tego obszaru roślin i zwierząt. W czatowniach zamontowano także elementy tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji poprzez zabawę. W ramach tego wyposażenia zaprojektowano i wykonano dioramy przedstawiające sceny związane z miejscem, w którym dzisiaj zlokalizowana jest enklawa przyrodnicza Bobrowisko, a które jeszcze kilka dekad temu było terenem żwirowni. W ramach tego projektu kupiono też stelaże pod gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

 

 

Projekt realizowany przez gminę Stary Sącz pozwoli też objąć ścisłą ochroną gatunkową łabędzia niemego, a ochroną częściową – bobra europejskiego. Co więcej, objęcie terenu ochroną prawną jako „użytek ekologiczny” pozwoli zachować ten obszar w stanie niezmienionym – jest to szczególnie ważne, bo otulina Popradzkiego Parku Krajobrazowego znajduje się tak blisko zurbanizowanych terenów Nowego i Starego Sącza.

 

 

 

Projekt „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody - kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu” jest dofinansowany z RPO WM 2014-2020. Wartość całkowita projektu to ponad 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to prawie 1,3 mln zł.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.