Cyfryzacja gminnych ośrodków kultury. Ostatnie dni na zgłoszenia w konkursie

Autor: Justyna Kamińska / 30.07.2019
W samorządach
Tylko do środy 31 lipca można zgłaszać wnioski w konkursie na dofinansowanie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekty będą dofinansowane w 100 proc., bez wkładu własnego. Minimalna wartość projektu wynosi 450 tys. złotych, a maksymalna wartość dofinansowania ponad 1,3 mln zł.

Podłączenie wszystkich GOKów do szerokopasmowego Internetu, szkolenia z kompetencji cyfrowych, doposażenie ośrodków w sprzęt cyfrowy - to główny cel programu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Program Cyfryzacji Gminnych Ośrodków Kultury ruszy w maju. Posiada trzy filary: podłączenie wszystkich GOK-ów w Polsce do szerokopasmowego internetu, przeznaczenie maksymalnie 100 mln złotych na cykl szkoleń z kompetencji cyfrowych (w tym m.in. nauki programowania) w każdym GOK-u, doposażenie GOK-ów w sprzęt cyfrowy (komputery, tablety).

 

Rozumiemy znaczenie, jakie Gminne Ośrodki Kultury pełnią w społecznościach lokalnych. Chcemy im dać narzędzia, które są niezbędne we współczesnym świecie – mówi minister Marek Zagórski. - Dalszy rozwój GOK-ów powinien być oparty m.in. na rozwoju kompetencji cyfrowych. Tym bardziej, że cyfryzacja GOK-ów to jeden z wielu projektów, jaki rząd realizuje dla rozwijania kompetencji cyfrowych – dodaje.


Pod koniec czerwca ruszył nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z kolei 11 lipca w Centrum Projektów Polska Cyfrowa odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z całej Polski

 

W każdym z 73 tzw. NUTS3, czyli obszarów konkursowych. może wygrać tylko jeden podmiot. Podstawowym kryterium będzie liczba deklaracji współpracy z poszczególnymi GOKami. Do samego zgłoszenia konkursowego wystarczy, by były to deklaracje słowne. A zatem wystarczy, że wnioskodawca zwróci się do GOK z pytaniem: czy jesteście zainteresowani szkoleniami, jeśli je zorganizujemy w ramach tego programu, zaś GOK odpowie: tak.

 

GOKom z kolei powinno zależeć na tym, by znaleźć kontakt z jak największą ilością potencjalnych wnioskodawców po to, by wyeliminować ryzyko, że wygra akurat ten, któremu deklaracji współpracy nie złożyły. Wówczas nie będzie on miał obowiązku objęcia szkoleniami takiego GOK.

 

Resort cyfryzacji podkreśla, że złożenie deklaracji lub złożenie wniosku nie niesie za sobą jakiekolwiek ryzyka finansowego. Projekty będą dofinansowane w 100 proc., bez wkładu własnego. Minimalna wartość projektu wynosi 450 tys. złotych, a maksymalna wartość dofinansowania ponad 1,3 mln zł. Do 30 proc. kwoty można przeznaczyć na sprzęt dla GOK, a do 5 proc. na promocję. To oznacza, że GOK-i deklarując chęć współpracy w konkursie mają szanse nie tylko na udział w szkoleniu, ale również na otrzymanie niezbędnego sprzętu.

 

W programie uczestniczyć mogą:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego (JST),
 3. instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
 4. instytucje publiczne z obszaru nauki,
 5. instytucje publiczne z obszaru kultury,
 6. instytucje publiczne z obszaru edukacji, szkoły wyższe,
 7. partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

 

 

Co obejmują szkolenia?

 1. Dziennikarstwo online – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnej realizacji zadań twórców zasobów informacyjnych publikowanych w Internecie (serwisy, multimedia, telewizja).
 2. Edukacja online – zaawansowane korzystanie z platform edukacyjnych, cyfrowych zasobów edukacyjnych.
 3. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych – przygotowanie uczestników zajęć do profesjonalnych prac w zakresie grafiki reklamowej, grafiki użytkowej i projektów graficznych publikacji.
 4. Korzystanie z cyfrowych na zaawansowanym poziomie – administracja, zdrowie, bankowość, kultura.
 5. Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych.
 6. Kompetencje medialne – m. in. krytyczna analiza treści w Internecie, kształtowanie swojego wizerunku w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych.
 7. Programowanie w różnych językach - uwzględniając różne poziomy zaawansowania.
 8. Zaprezentowanie możliwości, jakie niosą wirtualna (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR) w życiu i pracy.
 9. Sztuczna inteligencja i big data – wprowadzenie dla dzieci i młodzieży.
 10. Bezpieczne zachowanie w sieci – w życiu prywatnym, społecznym oraz w edukacji.
 11. Dostępność zasobów cyfrowych online. Problematyka dostępności serwisów, portali, publikacji
Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.