Dotacje na przedszkola niepubliczne

Autor: KP / 20.12.2012
SPRAWY SAMORZĄDOWE 42 10 2009 42

Uczęszczanie dziecka do przedszkola niepublicznego poza gminą zamieszkania będzie dotowane w tej samej wysokości co dziecka chodzącego do przedszkola w swojej gminie.

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty odbyło się na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Chodzi o wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2008 r. (sygn. akt K 19/07).
Trybunał orzekł że gmina, w której przedszkolak mieszka, powinna ustalać wysokość dotacji, jeśli dziecko chodzi do przedszkola w innej gminie.
Jak wiadomo, przedszkolom niepublicznym przyznawana jest dotacja w wysokości nie mniejszej niż 75 proc. kwoty, jaka gmina przeznacza na dziecko w swoich przedszkolach publicznych. Sytuacja komplikuje się, kiedy mieszka ono w gminie A, natomiast chodzi do przedszkola w gminie B.
Wysokość dotacji do niepublicznego przedszkola jest ustalana przez gminę B na podstawie jej uchwały, zaś gmina A musi przekazać odpowiednią kwotę gminie B. Gmina obca, podejmując decyzję, że w większym stopniu będzie dotować przedszkola niż gmina miejsca zamieszkania dziecka, zmusza tę ostatnią, aby zapłaciła kwotę wyższą niż ta, którą przekazuje przedszkolom na swoim terenie. Ograniczało to samodzielność finansową gmin, których mieszkańcy korzystają z edukacji przedszkolnej poza granicami terytorialnymi własnych wspólnot.
Na podstawie podobnego rozumowania Trybunał postanowił, że wskaźnik 75 proc. lub wyższy powinna ustalić gmina A, czyli ta, w której przedszkolak mieszka. Taką zmianę zawiera zaproponowana przez senatorów nowela.
Projekt noweli został skierowany do podkomisji nadzwyczajnej, która w ciągu 2 tygodni ma przedstawić sprawozdanie. Nowe przepisy stosowane byłyby od 1 stycznia 2010 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl - druk sejmowy nr 2210

 

Komentarz senatora:

Marek Trzciński
senator, członek Komisji Ustawodawczej
Wiele gmin, które na to stać, stara się udzielić dotacji na wysokim poziomie, bo jest to bardzo dobre narzędzie, aby zmotywować do powstawania przedszkoli niepublicznych, rodzinnych.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.