Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Autor: Materiał promocyjny / 29.04.2019
W samorządach
XI Europejski Kongres Gospodarczy (EEC – European Economic Congress), największa impreza gospodarcza w Europie Centralnej, odbędzie się w dniach 13-15 maja 2019 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku w Katowicach. Trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących zgromadzi ponad 11,5 tys. gości z Polski, Europy, świata. W ok. 150 sesjach tematycznych weźmie udział kilkuset panelistów, wśród których znajdują się zazwyczaj komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

Wśród głównych nurtów tematycznych XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach znajdują się m.in.: rola młodych ludzi w przekształcaniu Europy i przyszłość Unii Europejskiej, zależności między ekspansywnymi technologiami a rozwojem gospodarczym i społecznym, międzynarodowa współpraca gospodarcza, zagadnienia zrównoważonego rozwoju, roboty wśród nas, sukcesja i firmy rodzinne, miasta, metropolie, regiony, energia i energetyka, digitalizacja, cyberzagrożenia i sztuczna inteligencja. Nie zabraknie także miejsca na tematy samorządowe.

Wiele uwagi, podczas XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zostanie poświęconej budżetom samorządów. W kontekście kończącej się perspektywy finansowania unijnego, uczestnicy panelu „Samorządowe inwestycje ze wsparciem” (14 maja, godz. 9.30-11.00), porozmawiają o roli partnerstwa publiczno-prywatnego w rozbudowie infrastruktury oraz wpływu inwestycji na lokalne społeczności. Dyskusje obejmą także m.in. Fundusz Dróg Samorządowych, pierwsze efekty, problemy, wyzwania w programie „Mieszkanie plus” oraz wsparcie budownictwa czynszowego. Przybliżona zostanie także nowa formuła wyliczania wskaźnika zadłużenia i jej wpływ na inwestycje JST.

Uczestnicy debaty pt.: „Samorządy w systemie opieki zdrowotnej” (15 maja, godz. 11.30-13.00), omówią rolę jednostek samorządu terytorialnego jako właścicieli szpitali i innych placówek ochrony zdrowia. Tematami przewodnimi dyskusji będą m.in. samorządowe inwestycje w ochronie zdrowia, programy polityki zdrowotnej i kampanie edukacyjne. Eksperci pochylą się nad rolą samorządów w realizacji Narodowego Programu Zdrowia.

Podczas sesji, pt.: „Partycypacja społeczna. Samorząd pod czy poza kontrolą mieszkańców” (15 maja, godz. 13.30-15.00), omówione zostaną zagadnienia związane z budżetem obywatelskim i wpływ ruchów miejskich na rozwój miast. Uczestnicy debaty poszukają odpowiedzi na pytanie czy samorządowa prasa jest źródłem rzetelnych informacji i jaka jest rola nowych mediów w rozwoju kontroli społecznej. Dobre praktyki dialogu obywatelskiego to temat, który również zostanie omówiony szerzej podczas konferencji.

Pełna agenda wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.eecpoland.eu/2019/pl/sesje/

XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszy czwarta odsłona European Start-up Days, tworzących przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu. Autorzy ciekawych pomysłów, biorąc udział w konkursie Start-up Challenge, mają szansę przedstawić swój start-up przed audytorium Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Start-up Days. Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii dwóch wydarzeń będą równocześnie gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek.

Wśród innych wydarzeń towarzyszących XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach wymienić można także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym, wręczenie nagród w konkursach TOP Inwestycje Komunalne i Inwestor bez granic oraz międzynarodowe spotkania gospodarcze: Europa Centralna - Afryka, Polska - Ameryka Łacińska, Polska - Chiny i Polska - ASEAN.

Udział w sesjach, debatach i spotkaniach największej konferencji biznesowej Europy Centralnej wymaga wcześniejszej rejestracji – formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej. Podstawowy udział w kongresie jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie: www.eecpoland.eu oraz www.estartupdays.eu/pl

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.