Forum Nowoczesnego Samorządu

Autor: Materiał promocyjny / 04.12.2017
W samorządach
Debaty poświęcone finansowaniu inwestycji JST i cyfryzacji samorządów - to główne punkty programu Forum Nowoczesnego Samorządu, które odbędzie się w dniach 6-7 grudnia w Warszawie. W wydarzeniu weźmie udział kilkuset przedstawicieli samorządów, administracji centralnej i instytucji wspierających realizację statutowych działań JST.

Pierwszego dnia forum uczestnicy podejmą tematy finansowania inwestycji JST i rozwoju regionalnego, wyzwań, jakie niesie społecznościom lokalnym rewolucja cyfrowa oraz przedsięwzięć mieszkaniowych i infrastrukturalnych. W drugim dniu odbędą się sesje interaktywne poświęcone perspektywom rozwoju polskiej gospodarki w 2018 r., praktycznym zastosowaniom branżowego rankingu ryzyka inwestycyjnego oraz szansom i zagrożeniom dla skutecznej komunikacji z mieszkańcami. 

 

Do udziału zaproszono m.in. ministerstwo rozwoju, ministerstwo finansów, ministerstwo infrastruktury i budownictwa, resort cyfryzacji oraz przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego a także organizacje samorządowe.

 

Wśród panelistów znajdą się również m.in. prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Marek Olszewski, prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn oraz prezesi banków komercyjnych – Wojciech Hann, członek zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego, Marcin Prusak, członek zarządu, DNB Bank Polska S.A. i spółdzielczych – Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i Paweł Pyzik, prezes zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej

 

Drugiego dnia zaplanowano warsztaty z udziałem Instytutu Analiz i Ratingu oraz Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Osobny moduł z udziałem m.in. EY Polska dedykowano obszarom potencjalnych oszczędności w samorządowych wydatkach. Agencja Point of View Business Communications Consultancy zaprezentuje nowoczesne metody komunikacji z mieszkańcami z zastosowaniem mediów elektronicznych oraz interaktywnych kanałów komunikacji, które wesprą samorządowców w codziennej pracy.

 

Forum Nowoczesnego Samorządu to jedno z największych dorocznych spotkań reprezentantów społeczności lokalnych oraz przedstawicieli administracji centralnej i jednostek świadczących usługi lub wspierających realizację statutowych zadań samorządów.

 

Forum jest organizowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, we współpracy z kluczowymi organizacjami samorządu terytorialnego, przede wszystkim z: Unią Metropolii Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Województw RP.

 

Zapraszamy do rejestracji: www.DoradcaSamorzadowy.pl

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.