Gdańsk: Mieszkańcy sami zaprojektują ważne dla nich miejsca

Autor: Sławomir Bukowski / 31.10.2017
W samorządach
O tym, jak urządzić plac Wałowy, Rynek Oruński, plac nadwodny i tereny przy ul. Biskupiej, zadecydują mieszkańcy. W listopadzie na czterech obszarach rewitalizacji odbędzie się cykl konsultacji – spacerów i warsztatów.

Tereny przy ul. Biskupiej w Gdańsku. Fot. BRG

 

Celem konsultacji będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych, które poprzedzą zagospodarowanie wybranych, istotnych dla mieszkańców, miejsc.

 

„Szanse na powodzenie projektów rewitalizacji wzrastają, jeśli są one realizowane w porozumieniu i przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. Mieszkańcy na każdym etapie realizacji projektów są więc zapraszani do współpracy” – tłumaczy portal Gdansk.pl. „Tak było podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdańsku, tak jest także obecnie, gdy coraz bliżej do rozpoczęcia prac”.

 

W najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli zadecydować, jak zostaną zagospodarowane szczególnie istotne dla nich przestrzenie. W listopadzie odbędą się konsultacje, których celem będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Mieszkańcy poprzez udział w warsztatach ustalą, jakie ma być przeznaczenie i w jaki sposób powinno zostać urządzone dane miejsce. Będą dyskutować i wybierać konkretne rozwiązania. Dzięki konsultacjom możliwe więc będzie dostosowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób, które będą z nich najczęściej korzystać. 

 

Na każdym obszarze rewitalizacji wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców.

 

W obrębie placu Wałowego wstępnie przewidziano przebudowę dróg i ciągów pieszych, stworzenie miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury podziemnej, montaż małej architektury, odtworzenie fontanny, modernizację placu zabaw oraz montaż elementów umożliwiających organizację wystaw plenerowych.

 

Na Biskupiej Górce konkurs urbanistyczno-architektoniczny będzie dotyczyć przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej – sąsiadującej z terenem należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Prace mają polegać na doprowadzeniu tego obszaru do stanu, w którym będzie on mógł być wykorzystywany jako teren rekreacyjny. W związku z tym planuje się zbudować aleje spacerowe, zamontować elementy małej architektury, dokonać niezbędnych nasadzeń.

 

Na Oruni mieszkańcy zastanowią się, w jaki sposób urządzić Rynek Oruński. W tym przypadku wstępnie ustalono, że niezbędna jest przebudowa nawierzchni i układu dróg oraz ciągów pieszych, konieczne jest odnowienie zieleni i montaż elementów małej architektury. Reorganizacji wymagają miejsca postojowe przy ul. Gościnnej i Trakcie Św. Wojciecha.

 

W Nowym Porcie konkurs będzie dotyczyć placu nadwodnego. Wstępnie przewiduje się podział tego obszaru na dwie strefy: wschodnia miałaby zostać zagospodarowana w sposób umożliwiający piknikowanie i uprawianie gier zespołowych. Części centralna i zachodnia zostałyby natomiast tak przebudowane, aby powstał utwardzony plac z elementami małej architektury oraz parking.

 

Podczas pierwszego spotkania w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące każdego terenu. Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia oraz sposobu urządzenia poszczególnych przestrzeni. Zostanie określona osobna koncepcja funkcjonalna dla każdego miejsca. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie. Rezultaty swojej pracy obejrzą podczas ostatniego spotkania na wizualizacjach. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych – koncepcje funkcjonalne oraz bardziej szczegółowe koncepcje zagospodarowania (zawierające konkretne rozwiązania dotyczące lokalizacji poszczególnych urządzeń, małej architektury oraz materiałów wykończeniowych).

 

Oprac. na podst. inf. Gdansk.pl

Podziel się!
TAGI: dobre praktyki, Dotacja, Ochrona środowiska, Rewitalizacja,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.