Gminy powiatu słubickiego stworzyły klaster energii odnawialnej

Autor: Sławomir Bukowski / 07.02.2018
Gospodarka
Docelowo gminy będą „wyspami energetycznymi”, czyli mogą uzyskać samowystarczalność, a nadwyżka wyprodukowanej energii będzie odsprzedawana do sieci.

Przedstawiciele gmin tworzących klaster. Fot. UM Słubice

 

Z inicjatywy burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza gminy powiatu słubickiego utworzyły pierwszy w woj. lubuskim, komunalny Klaster Energii Odnawialnej. W przedsięwzięcie to zaangażowało się pięć gmin: Słubice, Ośno Lubuskie, Cybinka, Rzepin oraz Górzyca. Powołanie klastra oznacza, że w gminach będących jego partnerami mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne i bioelektrownie.

 

Przewidywana moc odnawialnych źródeł energii wyniesie średnio 3 MW w jednej gminie. Planowane są instalacje średniej wielkości, tj. do 1 MW oraz mikroinstalacje. Docelowo gminy będą tak zwanymi wyspami energetycznymi, czyli mogą uzyskać całkowitą samowystarczalność, a nadwyżka wyprodukowanej energii będzie mogła zostać odsprzedana do sieci.

 

– Nasz plan zakłada, że dzięki klastrowi mieszkańcy chcący korzystać z energii odnawialnej będą mogli ubiegać się o finansowe wsparcie z Unii Europejskiej – mówi burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz. Podkreśla wiele korzyści, jakie klaster może przynieść środowisku. – Odnawialne źródła to przede wszystkim redukcja emisji gazów cieplarnianych, ale także tzw. współtowarzyszących zanieczyszczeń, jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, czyli zanieczyszczeń, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na nasze zdrowie – mówi.

 

Ciszewicz przypomina, że podstawowym źródłem zanieczyszczenia atmosfery ciągle jest energetyka. – Stąd dyrektywy europejskie nakładają na nas obowiązek zmiany struktury źródeł pozyskiwania energii i osiągnięcie 15-procentowego udziału OZE w krajowym zużyciu energii do 2020 roku – mówi burmistrz.

 

Unia Europejska deklaruje jednocześnie, że będzie dofinansowywać projekty, które pozwolą zmniejszyć stopień zanieczyszczenia środowiska. Klaster jest idealnym narzędziem, by sięgnąć po te pieniądze. Umożliwia też dostęp do dotacji krajowych. Prowadzenie inwestycji w formule klastra komunalnego stwarza dodatkową możliwość pozyskania finansowania dla projektów OZE realizowanych w ramach współpracy pomiędzy lubuskimi samorządami.

 

Nadrzędnym celem klastra jest prowadzenie działalności mającej na celu wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na obszarze gmin wchodzących w skład klastra, poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu. Zasady funkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączone z dążeniem do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zgodnie z ustawą, obszar działania tego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin. Klastry energii odnawialnej to przyszłość sektora energetycznego. Ma to ogromne znaczenie w kwestii poprawy jakości powietrza, ale również ze względu na obniżenie kosztów funkcjonowania powiatu.

 

Klastry energii odnawialnej mają ogromne znaczenie nie tylko, gdy chodzi o ochronę środowiska, ale również ze względu na zwiększenie innowacyjności, obniżenie kosztów funkcjonowania gmin oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planowanych inwestycji.

 

Oprac. na podst. inf. UM Słubice

Podziel się!
TAGI: dobre praktyki, Dotacja, energetyka, Ochrona środowiska, Unia Europejska, Burmistrz,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.