Godziny nadliczbowe

Autor: Departament Prawny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 21 5 2009 21

Jak należy rozumieć kwestię czasu wolnego pracowników samorządowych za godziny nadliczbowe? Jeżeli pracownik samorządowy zażyczy sobie wynagrodzenia za 2 takie godziny, to czy należy mu się za nie także 50-procentowy dodatek -jak to reguluje kodeks pracy?

Art. 42 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458) stanowi lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu pracy. Pracownikowi samorządowemu wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych na polecenie przełożonego co do zasady przysługuje wynagrodzenie albo czas wolny. {paid}

Stanowisko Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Takiemu pracownikowi należy się wynagrodzenie, ale nie dodatek. Obowiązujące regulacje nie przewidują dodatków ani 50 proc. ani 100 proc. za godziny nadliczbowe. Ponadto zgodnie z art. 15111 kodeksu pracy tylko za pracę w niedziele i święta oddaje się dodatkowy dzień wolny. W przypadku pracy w sobotę pracownikowi należy się czas wolny w tym samym wymiarze lub wynagrodzenie. Odnośnie do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych również należy przyjąć zasady wynikające z art. 42 ust. 4 ww. ustawy, ponieważ są to także pracownicy samorządowi.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.