I Kongres Polityki Miejskiej w Krakowie

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.09.2017
W samorządach
16 i 17 października w Krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej. Debata związana będzie między innymi z ramami realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Kongres organizowany jest przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa. Partnerem  merytorycznym jest Instytut Rozwoju Miast z Krakowa a strategicznym BGK.

 

Kongres, który odbywa się w 100. Rocznicę powstania ZMP będzie stanowić szeroką debatę o polityce miejskiej w związku realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wezmą w niej udział przedstawiciele rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.

 

W Kongresie wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, a także innych resortów zaangażowanych w problematykę miejską (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska) oraz innych podmiotów wspierających rozwój miast na poziomie krajowym i regionalnym.

 

Pierwszego dnia Kongresu o godz. 17.15 odbędzie się krótkie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Delegaci przedyskutują i rozpatrzą projekt jednorazowego zwiększenia składki członkowskiej na wyborczy rok 2018, z przeznaczeniem na promocję samorządności miejskiej.

 

Kongres Miast Polskich organizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcia finansowego udziela też Urząd Miasta Krakowa.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny. W celu rejestracji należy wypełnić i odesłać do dnia 15 września formularz zgłoszeniowy na Kongres (do Biura ZMP) oraz formularze rezerwacji noclegów (bezpośrednio do hoteli). Termin zgłaszania się do hotelu IBIS Kraków Centrum także został wydłużony do 15 września. Prosimy o pilne dokonywanie rezerwacji noclegów. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Do udziału w Kongresie zaproszeni są:

•       prezydenci i burmistrzowie miast, miejskich pracowników samorządowych, pracowników miejskich podmiotów komunalnych, a także samorządów gospodarczych sektora komunalnego;

•       przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast;

•       przedstawiciele organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast.

 

Więcej informacji o Kongresie – program oraz zgłoszenia i rezerwacje noclegów - na stronie www.miasta.pl

 

Kontakt:

Joanna Proniewicz

rzecznik prasowa ZMP

tel. 601 312 741, joanna.proniewicz@zmp.poznan.pl

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.