Karać stadionowe przestępstwa i wymagać od organizatorów

Autor: Andrzej Gniadkowski / 12.07.2018
W samorządach
Więcej odpowiedzialności dla organizatora, dotkliwsze kary dla łamiących przepisy – to ogólne propozycje Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych po analizie wydarzeń. Jej zdaniem brak ustawowego uregulowania kwestii bezpieczeństwa na meczach niższych klas rozgrywkowych jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo.

Analizując sprawę wydarzeń na stadionie w Poznaniu należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych zasadniczą odpowiedzialność za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania ponosi jej organizator. Ustawowe rozwiązanie dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo imprezy masowej, która przenoszona jest w znacznej części na organizatora, należy ocenić jako optymalne. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż organizacja imprez masowych jest przedsięwzięciem o charakterze komercyjnym – mówił na posiedzeniu zespołu ds. administracji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

 

Jego zdaniem należy pamiętać, iż Policja jest ustawowo zobowiązana do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w związku z imprezami masowymi. Jednocześnie, ustawodawca założył, że jej obecność i ewentualne działania na imprezach masowych powinny mieć charakter interwencji w sytuacji, kiedy siły i środki organizatora okazują się niewystarczające, a nie stałej obecności 

 

 

Rada widzi problem także w niższych klasach rozrywek pilkarskich. Przypomina, że regulacje ustawy dotyczą tylko tych imprez, których liczba uczestników przekroczy minimalny próg określony w przepisach – dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie jest to 1000 osób. Ich zdaniem brak ustawowego uregulowania kwestii bezpieczeństwa na meczach niższych klas rozgrywkowych jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo. – Na imprezach nieposiadających statusu imprezy masowej, kibice ze względu na potencjalnie niskie ryzyko poniesienia surowej odpowiedzialności za popełniane wybryki chuligańskie, dopuszczają się czynów zabronionych niejednokrotnie w sposób demonstracyjny, lekceważąc zasady i normy przepisów prawa – twierdzą przedstawiciele RBIM.

 

 

Z danych jakie przedstawia Policja wynika, że najczęściej spotykanym niebezpiecznym zachowaniem kibiców jest używanie środków pirotechnicznych w miejscu i czasie trwania imprez masowych, kwalifikowane w polskim prawie jako przestępstwo. Jednocześnie, w ostatnim czasie zauważalny jest trend w sposobie wykorzystania środków pirotechnicznych przez kibiców nie tylko jako element oprawy meczowej, ale również jako przedmiot intencjonalnie wykorzystywany do stworzenia zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia uczestników imprez sportowych.

 

 

Pozostałe informacje obrazujące skalę naruszeń prawa na meczach piłki nożnej będących imprezami masowymi w 2017 roku, przekazane przez Komendę Główną Policji:

 

  • odnotowano spadek liczby zbiorowych naruszeń prawa z 29 w 2016 roku do 17

w 2017 roku;

  •  wzrosła liczba popełnionych przestępstw z 471 w 2016 roku do 529 w 2017 roku;
  • wzrosła liczba popełnionych wykroczeń z 4653 w 2016 roku do 7462 w 2017 roku;
  • odnotowano ponad 68% wzrost liczby osób zatrzymanych z 496 w 2016 roku do 834 

w 2017 roku.

 

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.