Koalicja Odpowiedzialnych Miast, czyli wzmacnianie pozytywnych postaw płatniczych

Autor: Andrzej Gniadkowski / 21.10.2019
Liczba osób, które regulują swoje zobowiązania jest znacznie większa niż nierzetelnych płatników – przekonuje Edyta Szymczak, prezes zarządu ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Każda informacja pozytywna, czyli ta o opłaconych w terminie rachunkach, ratach kredytu lub pożyczki i innych należności, buduje historię płatniczą konsumenta i jest niezwykle ważna w późniejszej ocenie jego wiarygodności finansowej. W celu lepszego wykorzystania tych informacji ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. powołało Koalicję Odpowiedzialnych Miast, a jej powstanie ogłoszono na XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.

Jak wynika z raportu „Wielkość i struktura bazy danych ERIF BIG S.A. za II kwartał 2018 roku” możliwość potwierdzenia dobrej postawy płatniczej jest coraz częściej wykorzystywana przez firmy do promowania rzetelności klientów w obrocie gospodarczym. Dlatego każda informacja pozytywna, czyli ta o opłaconych w terminie rachunkach, ratach kredytu lub pożyczki i innych należności, buduje wiarygodność finansową każdego konsumenta (odnośnik do raport „Analysis Of Credit Reporting in Europe”). Coraz częściej różnego rodzaju firmy i instytucje poszukują źródeł informacji o rzetelności swoich klientów także w BIG.

 

Jak pokazują dane ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., po zakończeniu drugiego kwartału 2019 roku w bazie biura znajdowało się już ponad 60 mln informacji pozytywnych, co stanowi aż 95% wszystkich danych. W bazie ERIF wierzyciele potwierdzili terminowe wpłaty dla rachunków o łącznej wartości ponad 15,5 mld zł.

 

Podczas XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów ERIF ogłosił powołanie Koalicji Odpowiedzialnych Miast. – Uważamy, że warto honorować dobrych płatników i wspierać budowanie pozytywnej historii płatniczej mieszkańców, którzy sumiennie regulują swoje zobowiązania – mówi Aleksandra Wilczak-Grzesik, kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.

 

Koalicja powstała z myślą o łączeniu samorządów w inicjatywie na rzecz budowania i promowania kultury płatniczej mieszkańców.

 

Celem Koalicji jest:

 

• wspieranie mieszkańców miast i gmin w dostępie do usług (zwłaszcza finansowych),

• wspieranie osób (w szczególności młodych), które nie mają historii kredytowej i płatniczej w budowaniu i potwierdzeniu swojej wiarygodności płatniczej,

• premiowanie pozytywnych postaw płatniczych mieszkańców,

• kształtowanie i wspieranie kultury płatniczej społeczeństwa,

• budowanie poczucia lokalnej przynależności i odpowiedzialności za kondycję finansową swojego miasta, gminy i powiatu.

 

Główne założenia członkostwa w Koalicji:

• do Koalicji może przystąpić każda jednostka samorządu terytorialnego, która zdecyduje się promować pozytywne postawy płatnicze mieszkańców, czyli dopisywać do bazy ERIF informacje o regulowanych płatnościach,

• przystąpienie każdego członka do Koalicji jest komunikowane przez ERIF publicznie,

• każdy członek po min. 3 miesiącach od aktywnego uruchomienia inicjatywy otrzymuje certyfikat potwierdzający działania na rzecz promowania kultury płatniczej mieszkańców,

• ERIF wspiera każdego członka Koalicji w komunikacji z mieszkańcami w zakresie dołączenia do nowej inicjatywy,

• członek Koalicji może dopisywać informacje pozytywne i negatywne bez ograniczeń,

• ERIF przeznacza 50% wartości abonamentu ustalonego na umowie o współpracy w ramach koalicji na działania wspierające odzyskiwanie należności.

 

Aby wesprzeć członków Koalicji w efektywnym informowaniu mieszkańców o podejmowanych działaniach i ułatwiać im skorzystanie z inicjatywy budowania pozytywnej historii płatniczej ERIF BIG S.A. przygotował specjalne materiały wspierające, tj.:

• informacyjny landing page (strona www inicjatywy) dedykowany mieszkańcom,

• plakaty z informacjami ogólnymi o przystąpieniu do inicjatywy i głównych korzyściach,

• ulotki informacyjne i motywujące mieszkańców do pozytywnych postaw płatniczych i spłaty zadłużenia,

• broszury z załączonym formularzem zgody na przekazywanie danych pozytywnych do dystrybuowania w miejscach obsługi mieszkańców lub korespondencji z nimi,

• elektroniczne znaki graficzne do umieszczania na stronach www, w programach finansowych, księgowych oraz wybranych wydrukach, pismach i dokumentach, itp.,

• naklejki z emblematem i hasłem inicjatywy.

 

Rozmowa z Panią prezes zarządu ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A:

 

 

 

XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów odbyło się w Katowicach w dniach 2-3 października 2019 roku.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.