Kolejne inwestycje samorządowe w ramach „Pakietu dla miast średnich”

Autor: Justyna Kamińska / 11.01.2018
W samorządach Gospodarka
- Rok 2018 będzie rokiem inwestycji, pakiet dla miast średnich świetnie się w to wpisuje – podkreśla minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Polski Fundusz Rozwoju podpisał z przedstawicielami samorządów lokalnych dwie umowy inwestycyjne na ponad 50 mln zł.

Dziś  PFR Fundusz Inwestycji Samorządowych – którego misją jest dostarczanie kapitału na rozwój samorządów - podpisał umowy inwestycyjne. Pierwsza została podpisana z gminami Nowy Sącz, Nawojowa, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Korzenna, dzięki której fundusz PFR dokona inwestycji w spółkę Sądeckie Wodociągi. Druga inwestycja dotyczy także rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Limanowej, gdzie fundusz stanie się udziałowcem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 50 mln złotych.


- Jednym z fundamentalnych celów polityki społeczno-gospodarczej naszego rządu jest  wyrównywanie szans rozwojowych poszczególnych regionów kraju i skończenie z krzywdzącym oraz wstydliwym podziałem na Polskę „A”, „B” i „C”. To właśnie poza aglomeracjami, w małych i średnich polskich miastach, istnieje społeczny niedosyt oraz infrastrukturalny deficyt inwestycji poprawiających jakość życia mieszkańców. Państwo polskie musi wykazywać swoją aktywność w zasypywaniu różnic, czasami wręcz cywilizacyjnych, pomiędzy dużymi, a mniejszymi ośrodkami miejskimi. Program zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju oraz samorządami, stanowi duży i bardzo wymierny impuls do realizacji oczekiwanych przez społeczności lokalne, szeregu inwestycji zmieniających na lepsze codzienne życie mieszkańców naszych małych Ojczyzn – uważa premier Mateusz Morawiecki.      

- PFR realizuje „Pakiet dla miast średnich”, który jest elementem tzw. Planu Morawieckiego, mającym na celu przyspieszenie inwestycji w nowoczesną infrastrukturę polskich samorządów. Naszym celem jest dostarczenie kapitału na rozwój samorządów jako kluczowego elementu oferty Polskiego Funduszu Rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, które chcą sfinansować inwestycje. Jestem przekonany, że nasza oferta przyczyni się do znacznego zwiększenia dynamiki inwestycji polskich samorządów, w szczególności w obszarze infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, systemów ciepłownictwa oraz rewitalizacji – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

PFR (za pośrednictwem Funduszu Inwestycji Samorządowych) zainwestuje w Sądeckie Wodociągi oraz Miejskie Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Limanowej, obejmując pakiety mniejszościowe w tych spółkach. Pozyskane środki samorządy zamierzają przeznaczyć na realizację strategicznych inwestycji dla swoich mieszkańców. Inwestycja Polskiego Funduszu Rozwoju ma maksymalnie 20-letni horyzont inwestycyjny.- Oferta PFR przeznaczona jest dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które w obliczu  ograniczonego dostępu do środków pomocowych UE, nie mają możliwości dalszego zadłużenia. Z naszych badań wynika, że wartość potrzeb inwestycyjnych samorządów, dla których nie posiadają one zapewnionego finansowania, ponad 3-krotnie przekracza ich zdolność do zadłużania. W takich przypadkach oferta PFR oraz instrument finansowania jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne stanowi dobry instrument finansowania usług publicznych i sposób na realizację kapitałochłonnych inwestycji nie generujących przychodu. Z satysfakcją podpisujemy dzisiaj pierwsze umowy w ramach naszego programu. Ufam, że inne samorządy także skorzystają z naszej oferty – powiedział Bartłomiej Pawlak, członek zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiedzialny m.in. za inwestycje samorządowe.

–„Pakiet dla średnich miast” to projekt strategiczny, który pomaga mniejszym ośrodkom konkurować z tymi dużymi w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, skorzystaniu z innowacyjnych źródeł finansowania i przyciągnięciu prywatnych inwestorów. Po pierwszych miesiącach widzimy, że ta forma wsparcia skutecznie mobilizuje je do aplikowania o środki oraz wpływa na ich rozwój, a tym samym na gospodarkę lokalną i krajową – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju jest partnerem Ministerstwa Rozwoju w realizacji programu „Pakiet dla miast średnich”. Jego rolą jest prowadzenie konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących możliwości sfinansowania ich potrzeb inwestycyjnych. W ramach naboru do PFR zgłosiło się 150 samorządów, które poszukują możliwości realizacji inwestycji, nie mają możliwości pozyskania dotacji, a z różnych względów nie chcą lub nie mogą się zadłużać. Najwięcej potrzeb inwestycyjnych zostało zgłoszonych w obszarze infrastruktury drogowo-transportowej (tj.: drogi, ulice, obwodnice, węzły, mosty, dworce, linie kolejowe, tabor, węzły przesiadkowe) oraz w obszarze kubatura (muzea, centra akwizycji wiedzy, szkoły, przedszkola). Ich łączna wartość wynosi w sumie ponad 5,5 mld zł.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.