Koncerny energetyczne zapłacą niższe podatki. Na zmianach stracą gminy

Autor: Andrzej Gniadkowski / 12.09.2018
Prawo
Na nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym gminy stracą od kilkudziesięciu do setek tysięcy złotych rocznie. Tak wynika z analizy, którą przedstawiło Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z treścią nowelizacji ustaw o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (uchwalonej 20 lipca), która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. grunty leśne oraz rolne, na których posadowiono infrastrukturę elektroenergetyczną, w szczególności w postaci linii energoelektrycznych mają być opodatkowane odpowiednio podatkiem leśnym lub rolnym, a nie jak dotychczas podatkiem od nieruchomości.

 

Jak twierdzi Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego powyższa zmiana spowoduje obniżenie wysokości podatku z tego tytułu, albowiem podatki leśne i rolne są należnościami o wiele niższymi niż podatki należne z tytułu posiadania nieruchomości.

 

Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że potrzeba jej wprowadzenia powstała ze względu na chęć usunięcia istniejących ponoć wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania gruntów pod liniami.

 

Tymczasem już w trakcie procedowania projektu przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że „nieprawdziwe jest zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie dotyczące rozbieżności w orzecznictwie”. (Opinia Ministerstwa Finansów tutaj >>>)

 

Mało tego. Jak zwracało uwagę Ministerstwo Finansów i co podkreśla teraz ZGWL, Naczelny Sąd Administracyjny i WSA ukształtowały już jednolitą linię orzeczniczą, zgodnie z którą grunt pod liniami energetycznymi powinien być kwalifikowany jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez właściciela infrastruktury i tym samym opodatkowany podatkiem od nieruchomości. Minister Finansów stwierdził również, że nie istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do zakresu  podmiotowego opodatkowania gruntów pod liniami, albowiem ustawy podatkowe zawierają w tym zakresie jasne i precyzyjne regulacje.

 

 

Sądy Administracyjne ukształtowały już jednolitą linię orzeczniczą, zgodnie z którą grunt pod liniami energetycznymi powinien być kwalifikowany jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez właściciela infrastruktury i tym samym opodatkowany podatkiem od nieruchomości.  

 

ZGWL stoi więc na stanowisku, że omawiana nowelizacja zmierza wyłącznie do obniżenia wysokości obowiązków podatkowych ciążących na przedsiębiorstwach energetycznych, a więc jest to działanie podejmowane w ich interesie, a jednocześnie kosztem wpływów na rzecz gmin, a tym samym społeczności lokalnych.

 

Jak podkreśla ZGWL przez ostatnie lata przedsiębiorstwa energetyczne podejmowały działanie zmierzające do unikania płacenia podatku od nieruchomości z tytułu posadowienia linii energetycznych na terenach leśnych, co wielokrotnie zmuszało gminy do dochodzenia tych należności na drodze sądowej.

 

To właśnie dzięki tym postępowaniom ukształtowało się jednolite stanowisko orzecznicze przesądzające o obowiązku regulowania przez w/w przedsiębiorstwa podatków od nieruchomości. Z tego też powodu zmiana ustawy, która de facto niszczy dotychczasowy wysiłek judykatury, jawi się jako ewidentna niesprawiedliwość, prowadząca de facto do wyeliminowania niekorzystnych dla sektora energetycznego wyników pracy sądów.

 

Załącznik do Stanowiska ZGWL nr 12/2018 z dnia 03.09.2018 r., z przykładowymi kwotami utraty dochodów w gminach z tyt. wprowadzonych zmian w Ustawie:


Lp.

JST

Wysokość utraconych dochodów w JST/ rok

1

Bledzew

Około 400 000,00 zł rocznie

2

Bogdaniec

Około 50 000,00 zł rocznie

3

Bojadła

Około 68 000,00 zł rocznie

4

Brody

Około 160 000,00 zł rocznie

5

Cybinka

Około 340 000,00zł w skali roku (co stanowi 10% wpływu z tytułu podatków)

6

Czerwieńsk

435 000,00zł  rocznie

7

Dąbie

Około 200 000,00 zł rocznie

8

Gorzów Wlkp.

Około 42 500,00 zł rocznie

9

Gozdnica

Około 16 000,00  zł rocznie

10

Górzyca

Około 150 000,00 zł rocznie

11

Iłowa

Około  560 201,00 zł rocznie

12

Kożuchów

Około 200 000,00 zł rocznie

13

Krzeszyce

Około 138 000,00 zł rocznie

14

Lubrza

242 025,00 zł rocznie

15

Lubsko

Około 83 553,00 zł rocznie

16

Maszewo

Około 133 000,00 zł rocznie

17

Międzyrzecz

Około 200 000,00 zł rocznie

18

Nowogród Bobrzański

Około 353 579,00 zł  rocznie
(wyliczenia zostały oparte na złożonych  przez podatników  deklaracjach  na podatek od nieruchomości  na 2018 rok i dotyczą tylko  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)

19

Ośno Lubuskie

Około 30 000,00 zł rocznie

20

Przewóz

Gmina Przewóz przy obecnej stawce podatku za grunty związane z prow. dział. gosp. w 2018 r. 0,91 zł za 1m  poniesie stratę ok 106 080,00 zł rocznie. Opodatkowanie  powierzchni tych samych gruntów podatkiem leśnym spowoduje wzrost dochodu gminy zaledwie o 505 zł.

Zmiana szczególnie negatywnie wpłynie na małe gminy, takie jak nasza, w których wpływy z podatków rolnego, leśnego od nieruchomości są jednym z głównych źródeł dochodu.

21

Przytoczna

 Około 200 000,00 zł rocznie

22

Skwierzyna

1. Skutki finansowe dla Gminy wynikające wprost z projektu to kwota 283.281,00 zł

2. Z uwagi na otwarcie nowej drogi celem minimalizacji obciążeń podatkowych np. przez nadleśnictwa, przy zmianie wszystkich użytków klasyfikowanych na dzisiaj jako tereny różne pod liniami o których mowa na tereny leśne, skutki dla Gminy to kwota 367.513,00 zł

 

23

Słońsk

Około 108 000,00 zł rocznie

24

Słubice

Około 240 000,00 zł rocznie

25

Sulechów

Szacowane straty z tytułu podatku od nieruchomości dla naszej niewielkiej gminy, w związku z projektem ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz leśnym przy założeniu, że stawka podatku za grunty pod działalnością gospodarczą nie ulegnie zmianie (obecnie w 2018 roku  wynosi  0,90 zł z 1 m2) wyniosą rocznie  ok. 280 000,00 zł,  a w okresie najbliższych 5 lat będzie to kwota ponad  1 400 000,00 zł.

26

Szczaniec

16 189,00 zł rocznie

27

Tuplice

Szacowane straty z tytułu podatku od nieruchomości w związku z projektem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz leśnym w perspektywie na 5 najbliższych lat:

1. przy założeniu, że stawka podatku za grunty pod działalnością gospodarczą nie ulegnie zmianie )obecnie wynosi  0,89 zł z 1 m) Gmina poniesie stratę w wysokości 254.852,00 zł.

2. przy założeniu, że stawki podatku za grunty pod działalnością gospodarczą będą z każdym kolejnym rokiem wzrastać o 1 grosz, gmina poniesie stratę w kwocie 263.442,00 zł.

Na terenie gminy Tuplice jest 2 podatników, których ewentualna nowelizacja przepisów mogłaby dotyczyć.

28

Witnica

(wartość uszczupleń podatku jest trudna do oszacowania. Wynikać będzie ze składanych korekt deklaracji przez zainteresowane podmioty.)

29

Wschowa

 

 

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ulegną obniżeniu o kwotę około 96 000,00 zł (przy stawce 0,81 zł za m2). Natomiast dochody z tytułu podatku leśnego wzrosną o 528,00 zł (przy stawce 43,3532 zł)

30

Zabór

 

 

 

Proponowane zmiany w projekcie ustawy będą miały zdecydowanie negatywny skutek dla tak małych gmina, jak Gmina Zabór. Przy utrzymaniu obowiązującej stawki 0,77zł za m2, dochody ulegną obniżeniu (w skali roku) średnio o 96,000,00zł rocznie

31

Zielona Góra

Około 100 000,00 zł rocznie

32

Żagań – Gmina

wiejska

 

Przy założeniu obowiązującej stawki za grunty zajęte na działalność gospodarczą 0,83zł/1m roczny ubytek w budżecie będzie w wysokości 213 266,00 zł

33

Żary - Miasto

Utrata dochodów z podatku od nieruchomości z tego tytułu  to około  4.000 zł (w 2018 r.)

 

 

Przebieg procesu legislacyjnego:

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.