Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 13.12.2018
Jak dzieci i młodzież mają chronić dane osobowe nie tylko w realnym, ale też cyfrowym świecie? Jak rozmawiać z uczniami o ochronie danych osobowych i kształtować ich nawyki? Jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane osobowe rodziców, ich uczniów i opiekunów prawnych czy nauczycieli? Okazją do omówienia tych zagadnień była konferencja „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole” zorganizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w Przysusze.

Konferencja w Przysusze zainaugurowała cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program edukacyjny UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Upowszechnienie doświadczeń i materiałów edukacyjnych wypracowanych w ciągu 8 lat jego realizacji ma, w zamierzeniu UODO, zachęcić inne placówki do przyłączenia się do kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. O ile bowiem aktywne w nim są szkoły z dużych i średnich miast, o tyle placówki z mniejszych miejscowości są w nim mniej licznie reprezentowane. Stąd spotkanie w Przysusze, podczas którego zaprezentowano zarówno cele programu, jak i działania podejmowane przez poszczególne szkoły oraz płynące z tego korzyści.

 

Ważna rola szkoły

 Realizacja Programu przez setki szkół, tysiące nauczycieli i setki tysięcy uczniów rocznie, dowodzi ogromnego zapotrzebowania na wiedzę o ochronie prywatności i danych osobowych – powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W jej ocenie, uczniowie są coraz bardziej świadomi swoich praw i obowiązków wynikających
z przepisów prawa. Natomiast brakuje im nadal refleksji i wiedzy, jak zachować się
w konkretnych sytuacjach w życiu codziennym. Czasami potrzeba więcej rozwagi, mądrości życiowej i przewidywania konsekwencji swojego działania, aby właściwie chronić dane osobowe, zwłaszcza w cyfrowym świecie. Szkoła może w tym względzie odegrać bardzo ważną rolę zaznaczyła.

 

Eksperckie wsparcie UODO

UODO wspiera szkoły uczestniczące w programie „Twoje dane – Twoja sprawa” wiedzą ekspercką w zakresie ochrony danych osobowych. Podczas seminariów, webinariów i dzięki materiałom informacyjno-edukacyjnym UODO zdobywają one wiedzę, jak w codziennej działalności stosować przepisy prawa w tym zakresie (m.in. RODO). Z kolei dzięki wypracowanym przez lata realizacji projektu materiałom dydaktycznym zyskują też podpowiedź i inspirację, jak w atrakcyjny sposób uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych i prywatności. Przysuskie spotkanie stało się okazją do przybliżenia tego projektu edukacyjnego UODO.

Z kolei Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w UODO, omówiła najważniejsze aspekty ochrony danych osobowych w szkole. Wskazała na podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Podpowiadała też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach. Cennym wparciem w tym zakresie jest poradnik UODO dla szkół „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”. I choć powstał z myślą o dyrektorach tych jednostek, to ze względu na zakres omówionych zagadnień może on być pomocny również uczniom, rodzicom czy nauczycielom.

 

Nauka przez zabawę

Nauczyciele i uczniowie szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z powiatu przysuskiego, biorący udział w konferencji, mogli przekonać się, jakie korzyści daje udział w programie, poznając bliżej doświadczenia dwóch placówek z tego terenu, które uczestniczą w aktualnej edycji programu. Są to Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie.

Uczestniczymy w programie od 2015 roku. Na początku tematyka ochrony danych osobowych była omawiana na godzinach wychowawczych oraz na niektórych przedmiotach. Jednak z czasem pojawiły się takie inicjatywy, jak filmy, np. o ochronie wizerunku w sieci, przygotowane przez uczniów w szkolnym konkursie. Innym przykładem jest przedstawienie
pt. „W sieci” mówiła Zofia Szymańska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II
w Przysusze. Jednocześnie podkreśliła bogactwo możliwości, jakie program stwarza, aby ułatwić uczniom pozyskanie wiedzy o ochronie danych osobowych. W jej ocenie, wzrost świadomości młodzieży jest widoczny. Wspomniane przedstawienie uczniów kl. II LO, które uczestnicy konferencji mogli zobaczyć podczas spotkania, jest tego dowodem.

Dlatego UODO zachęca szkoły, by ochrony prywatności i danych osobowych uczyły poprzez formy angażujące dzieci i młodzież, a niekiedy również całe środowiska lokalne. Również zabawa może stanowić doskonałą naukę, co potwierdził kończący spotkanie
w Przysusze happening pod hasłem „Dane osobowe, jak balony, raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają”. Uzmysłowił on bowiem, z jak wielką rozwagą należy postępować, udostępniając swoje dane osobowe, zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.