Mazowsze wygrało w sądzie

Autor: Joanna Makowska / 02.11.2017
Sąd Apelacyjny wydał wyrok w sprawie zwrotu wydatków poniesionych przez województwo mazowieckie na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w 2006 r. Zgodnie z nim Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę mazowieckiego, powinien zwrócić samorządowi Mazowsza 1,5 mln zł. Wyrok jest prawomocny.

Zadania zlecone to od lat kość niezgody między samorządami a stroną rządową. Mimo że zgodnie z prawem za finansowanie zadań zleconych odpowiada strona rządowa, środki, które trafiały i trafiają do samorządów na ich realizację, są niewystarczające.

 

Od 2006 r. na barki samorządów wojewódzkich, gminnych i powiatowych spadało coraz więcej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2006 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał ich aż 80. Obecnie jest to około 200 zadań. Są wśród nich sprawy, które mają duże znaczenie dla mieszkańców regionu i są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania wielu mazowieckich grup społecznych, takie jak np. wydawanie dyspozycji wypłaty środków poszkodowanym klientom z zabezpieczenia finansowego i Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego, sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, kontrola WORD-ów czy wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

 

Samorząd Mazowsza wielokrotnie apelował do rządu o urealnienie tych dotacji – tak, aby pokrywały ona poniesione na realizację tych zadań faktyczne wydatki. W końcu zdecydował się na skierowanie sprawy do sądu. – To bardzo ważny wyrok dla Mazowsza, ale również przykład dla innych samorządów, że odzyskanie pieniędzy za zadania zlecone jest możliwe. Nie może być tak, że przekazuje się nam zadania, ale nie idą za tym adekwatne środki. W efekcie, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, w ostatnich latach musieliśmy przeznaczyć na ten cel pieniądze z budżetu województwa. Mam nadzieje, że kolejne rozstrzygnięcia dotyczące lat 2007–2013 również będą dla nas korzystne. W sumie domagamy się zwrotu ponad 24 mln zł – tłumaczy sekretarz województwa – dyrektor urzędu marszałkowskiego Waldemar Kuliński.

 

Sprawa wygrana przed Sądem Apelacyjnym dotyczyła roszczeń województwa mazowieckiego za 2006 r. Łącznie z odsetkami, Skarb Państwa powinien zwrócić województwu prawie 1,5 mln zł. Wyrok jest prawomocny. Są to wydatki poniesione przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z obszaru turystyki, w tym organizowanie egzaminów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ale też wydatki na wynagrodzenia dla pracowników urzędu marszałkowskiego realizujących zadania. Mazowsze dochodziło swoich praw 8 lat.

 

Źródło: www.mazovia.pl

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.