Minister od samorządów zacznie od Ostrowic

Autor: Andrzej Gniadkowski / 02.02.2018
W samorządach
Paweł Szefernaker został sekretarzem stanu w MSWiA i pełnomocnikiem rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym. To przewodniczący Forum Młodych PiS, poseł VII kadencji, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w KPRM. Jego pierwszym zadaniem ma być rozwiązanie problemu z gminą Ostrowice.

Podczas styczniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu został przedstawiony urzędnik, który będzie zajmował się kontaktami na linii rząd – samorząd. Zadaniem Pawła Szefernakera ma być m.in. organizacja prac oraz współprowadzenie posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej w przypadku nieobecności ministra oraz bieżący kontakt z JST.

 

– Moim pierwszym zadaniem będzie rozwiązanie problemu gminy Ostrowice w sposób akceptowalny przez mieszkańców oraz stronę samorządową Komisji Wspólnej. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów chciałbym doprowadzić do rozwiązania systemowego, żeby taka sytuacja już się nie powtórzyła – mówił Szefernaker podczas posiedzenia KWRiST.

 

Problem z Ostrowicami ciągnie się od dwóch lat, gdy okazało się, że zadłużenie gminy przerasta możliwości spłaty. Przy niecałych 10 mln zł dochodu przekracza 38  mln zł i jest w większości wysokokosztowe (w tzw. parabankach). W gminie działa komisarz, a w zeszłym roku wojewoda zachodniopomorski domagał się zniesienia gminy i jej podziału. W związku z tym przygotowywana jest także nowa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, która ma im dać większe możliwości nadzoru.

 

Szefernaker to absolwent prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W 2010 r. uzyskał mandat radnego warszawskiej dzielnicy Śródmieście. W wyborach w 2014 r. został radnym sejmiku zachodniopomorskiego. W 2015 r. kierował internetową częścią kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. W tym samym roku wystartował do Sejmu z okręgu koszalińskiego. Uzyskał mandat posła, otrzymując 6991 głosów.

 

W trakcie styczniowego posiedzenia KWRiST został wybrany także nowy współprzewodniczący ze strony samorządowej. Został nim Wojciech Długoborski, przewodniczący UMP, zastępca burmistrz Chojny. Funkcja współprzewodniczącego ze strony samorządowej jest rotacyjna. 

  

 

 

W sprawach różnych na Komisji Wspólnej:

 

Kto zapłaci za wycieczki

Wątpliwości strony samorządowej wzbudziły zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola i szkoły. Zdaniem Marka Wójcika z biura Związku Miast Polskich po zmianach nie będzie do końca jasne, czy szkoły mogą korzystać z pieniędzy rodziców i np. sponsorów. Zdaniem MEN nic w tej sprawie się nie zmieni, bo taka możliwość wynika z innych przepisów. Samorządowcy obawiają się, że np. za 3 lata zostanie przeprowadzona kontrola i okaże się, że dyrektorzy działali niezgodnie z prawem.

 

Wszystkiemu winny starosta

Starosta jędrzejowski Zygmunt Kaczmarek zwrócił uwagę, że problemy w ochronie zdrowia najbardziej odbijają się na szpitalach powiatowych. Problem braku kadr szpitale wojewódzkie rozwiązują podkupując lekarzy z lecznic powiatowych. – W efekcie to u nas są największe braki, bo nie mamy prostego sposobu na wypełnienie luk – mówił Kaczmarek. W kraju zamknięte zostały już niektóre oddziały szpitalne. Kaczmarek poprosił ministra Joachima Brudzińskiego, aby posłowie PiS powstrzymali się przed organizowaniem protestów przeciw starostom, którzy muszą podejmować tak niepopularne decyzje.

 

Co dalej z OZE i granicami

Krzysztof  Iwaniuk ze Związku Gmin Wiejskich RP poprosił o przyśpieszenie prac nad nową ustawą o OZE i jej skonsultowanie z samorządami. Przypomniał też o konieczności zmiany ustawy o wspólnotach gruntowych. Jego zdaniem dla ożywienia terenów przygranicznych należałoby przywrócić mały ruch graniczny z Rosją i ustanowić taki z Białorusią. Odpowiedni ministrowie mają odpowiedzieć na następnym posiedzeniu komisji.

 

Znowu winne samorzady...

Po wystąpieniu dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który powtórzył tezy dokumentu „Analiza i ocena funkcjonowania ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce – wnioski i rekomendacje” (pisaliśmy o nim >>>) głos zabrał Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP. Komentując wystąpienie Jakubiaka stwierdził, że komentarza wymagałoby każde jego słowo. Ograniczył się jednak do wskazania, że szukanie winnych w samorządach nie jest przejawem odpowiedzialności, podobnie jak fragmentaryczne poprawki do systemu zarządzania kryzysowego (zaproponowano kilkadziesiąt zmian w ustawach). Świętalski zasugerował dokładne przeanalizowanie stanowiska ZGW RP, które podchodzi do sprawy bardziej systemowo.

 

Jawność do powtórki

Projekt ustawy o jawności życia publicznego jest w tej chwili obiektem prac najwyższych władz politycznych – poinformowała strona rządowa. Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic komentując projekt z 8 stycznia stwierdził, że jest on ogromnym krokiem naprzód, ale projekt zawiera nadal wiele pułapek. Np. odpowiedzialność (w tym finansowa) kierownika jednostki za sposób przygotowania rejestru umów. – W Gliwicach rejestr umów zawiera obecnie 1100, a będzie zawierał 3500 rekordów. To niemożliwe, żeby był zupełnie wolny od błędów – mówił.

Jeden z zasadniczych problemów dotyczy także braku możliwości dorabiania przez specjalistów zatrudnionych w urzędzie. – Ciężko nam będzie znaleźć ludzi, bo praktyka zawodowa jest warunkiem utrzymania uprawnień – mówił Frankiewicz.

 

 

Do pobrania:

 

Porządek posiedzenia >>>

 

Zdjęcia ze strony mswia.gov.pl

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.