Nagrody im. Palki przyznane

Autor: Sławomir Bukowski / 25.10.2018
W samorządach
Wśród tegorocznych laureatów są:dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich Paweł Tomczak, wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak i starosta kartuski Janina Kwiecień.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opiera swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna” i promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Kapitule przewodniczył Tadeusz Wrona. Wręczenie nagród XXI edycji odbyło 21 października 2018 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie.

 

Oto lista laureatów.

 

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju – za działania na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania środków unijnych i zmniejszenia dysproporcji między regionami.

 

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

Andrzej Matusiak – dyrektor Stołecznej Estrady – za wybitne osiągnięcia w zakresie współtworzenia i organizacji wydarzeń kulturalnych rangi krajowej i międzynarodowej;

Paweł Tomczak – Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP – za koordynowanie projektów wspierających rozwój społeczno-gospodarczy samorządu terytorialnego oraz skuteczną reprezentację interesów społeczności lokalnych.

 

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

Antoni Karlak – wójt gminy Jabłonka – za działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zachowania orawskiego dziedzictwa kulturowego;

Tomasz Kucharski – wójt gminy Olsztyn – za działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej i kultury jurajskiego Olsztyna;

Janina Kwiecień – starosta kartuski – za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu.

 

Ponadto kapituła zdecydowała przyznać 5 wyróżnień. Otrzymali je:

Adam Jaskulski – wójt gminy Świdnica – za działania na rzecz stworzenia lepszych warunków funkcjonowania i rozwoju edukacji oraz służby zdrowia;

Roman Kaczmarczyk – burmistrz Lądka-Zdroju – za inicjowanie działań w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, w szczególności energii geotermalnej;

Urszula Nowogórska – przewodnicząca sejmiku woj. małopolskiego – za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa małopolskiego;

Andrzej Płonka – starosta bielski – za inicjowanie i wspieranie działań na rzecz przedsiębiorczości, w tym Bielskiego Parku Technologicznego i Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej;

Dariusz Reśko – burmistrz Krynicy-Zdroju – za działania na rzecz społeczności lokalnej Perły Polskich Uzdrowisk.

 

Danuta Wawrzynkiewicz, przedstawicielka prezydenta Andrzeja Dudy, członkini Narodowej Rady Rozwoju, odczytała list od prezydenta, w którym wyraził on uznanie i podkreślił zasługi samorządu terytorialnego. Poseł Tadeusz Woźniak, przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny, odczytał list od Marka Kuchcińskiego, w którym marszałek Sejmu podkreślił, że samorządowcy swoją pracą czynnie uczestniczą w budowaniu potencjału Rzeczypospolitej.

 

Uroczystość uświetnił koncert wirtuoza akordeonu Marcina Wyrostka i jego Trio. Patronem medialnym uroczystości była „Wspólnota”.

 

Współorganizacja uroczystości wręczenia nagród, wsparcie i patronaty: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz miasto Łódź. Wsparcia udzielili również: Bank Gospodarstwa Krajowego, Nord Partner Sp. z o. o., Estrada Warszawska, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Nadleśnictwo Jawor.

 

Patronem medialnym uroczystości była „Wspólnota”.

Podziel się!
TAGI: Burmistrz, dobre praktyki, finanse samorządowe, Konkurs, starosta, Wójt,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.