Nowe dowody osobiste z podpisem elektronicznym

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 09.05.2018
Prawo
Trwają uzgodnienia projektu ustawy o dowodach osobistych. Nowy projekt ustawy, choć obszerny, nie wniesie żadnych zmian w zakresie wydawania dowodów osobistych. Nowelizacja ogranicza się do uregulowania zagadnień związanych z funkcjonalnościami warstwy elektronicznej.

Celem ustawy – zgodnie z uzasadnieniem – ma być zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia  do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty – jako państwowy środek identyfikacji elektronicznej. Dokument, oprócz potwierdzania tożsamości obywatela, będzie służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Ma on też służyć do potwierdzania obecności w systemach teleinformatycznych.

 

Nowy dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”). Będzie on także zawierał w warstwie elektronicznej dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach świadczących usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem. Poza zaawansowanym podpisem osobistym w nowym dokumencie ma się też znaleźć miejsce na zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wydawanego przez dostawców komercyjnych.

 

Ustawodawca uznał, że certyfikat podpisu elektronicznego będą posiadały dowody wydawane osobom, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o nowy dowód nie wyrażą sprzeciwu na zamieszczenie takiego certyfikatu, a także osobom małoletnim, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby przy składaniu wniosku nie wyraził sprzeciwu.

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.