Obliczanie wynagrodzenia

Autor: Grażyna Syjut / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 26 6 2008 26

Proszę o interpretację § 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie miesięczne dla kategorii np. XV: liczba punktów 260 oraz zwiększenie miesięcznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego o 5 proc.
• I sposób:
670 zł + (260 * 6,50 zł) = 2360 zł;
2360 zł + (5% * 2360 zł) = 2478 zł;
• II sposób:
670 zł + [5% * (260 * 6,50)] = 670 zł + 1774,50 zł = 2444,50 zł.
Proszę o wskazanie, który sposób wyliczenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Pierwszy sposób wyliczenia, polegający na podwyższeniu o 5 proc. zarówno najniższego wynagrodzenia, jak i iloczynu punktów i jego wartości, jest nieprawidłowy.
Uzasadnienie
W związku z przedstawionymi w pytaniu odmiennymi sposobami wyliczania wynagrodzenia miesięcznego zwiększonego o 5 proc., uwzględniając brzmienie § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujemy pogląd, iż prawidłowym wyliczeniem wynagrodzenia miesięcznego tej grupy pracowników samorządowych jest drugi z przedstawionych sposobów, tj. zwiększenie o 5 proc. iloczynu liczby punktów i jego wartości (ustalonej przez pracodawcę w porozumieniu z radą gminy, powiatu lub sejmiku województwa), a następnie dodanie do niej kwoty najniższego wynagrodzenia (ustalonej przez radę gminy, powiatu lub sejmik województwa). Stosownie do § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia, miesięczną kwotą wynagrodzenia zasadniczego jest suma najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów i wartości jednego punktu w złotych. Tak ustalona kwota wynagrodzenie miesięcznego, stosownie do § 3 ust. 5 może być podwyższona lub obniżona nie więcej jednak niż o 10 proc., przy czym nie dotyczy to najniższego wynagrodzenia. Skoro więc powyższe regulacje dopuszczają dodatkowo i w określonych granicach weryfikację wysokości kwot wynagrodzenia zasadniczego, z wyłączeniem najniższego wynagrodzenia, to prezentowany w pytaniu pierwszy sposób wyliczenia, polegający na podwyższeniu o 5 proc. zarówno najniższego wynagrodzenia, jak i iloczynu punktów i jego wartości, jest nieprawidłowy.
Podstawa prawna
• rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 146, poz. 122 z późn. zm.)
 

Grażyna Syjut
Kancelaria Prawna K. Kawecki, G. Syjut & Wspólnicy Sp. kom.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.