Od stycznia zmiany we wskaźniku zadłużenia

Autor: Andrzej Gniadkowski / 11.12.2018
W samorządach
Projekt ustawy o finansach publicznych, która zmienia przepisy dotyczące zadłużania się samorządów jest już po pracach sejmowych komisji. 13 grudnia odbędzie się zapewne głosowanie. – Na temat projektu rozmawiamy już od kilku miesięcy. W zasadzie zgadzamy się wszyscy, że jest on potrzebny i dobrze napisany. Do końca roku zostało niewiele czasu, ale chcielibyśmy by zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku – mówi Jerzy Gosiewski, poseł sprawozdawca. Kontrowersyjne przepisy usuwające z indywidualnego wskaźnika zadłużenia dochody ze sprzedaży mienia mają zacząć obowiązywać od 2026 roku.

Zasadnicze zmiany projekt ustawy wprowadza w przepisach dotyczących kwestii zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego oraz uelastyczniania zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą także zakresu kontroli poziomu zadłużenia.

 

Projektowane regulacje mają umożliwić dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego. – Jeśli chodzi o zmiany w zakresie kontroli poziomu zadłużenia, to przede wszystkim chodzi o tzw. niestandardowe instrumenty finansowania. Zgodnie z ustawą projektujemy zrównać te niestandardowe instrumenty finansowania z innymi tytułami dłużnymi w taki sposób, aby lepiej móc skontrolować poziom zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym w projekcie ustawy zaproponowano przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia uwzględniać te zobowiązania, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umów pożyczki lub kredytu – mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński podczas prezentacji projektu na posiedzeniu komisji.

 

Inne zmiany przewidują zastąpienie w mianowniku w relacji  z art. 243 ustawy o finansach publicznych „dochodów ogółem” – „dochodami bieżącymi”, pomniejszonymi o dotacje i środki na cele bieżące, w tym środki unijne. Nastąpi też wyłączenie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją projektów unijnych przy wyliczaniu limitu spłat zadłużenia, a przede wszystkim wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczony jest limit spłaty zadłużenia.

 

Samorządowcy generalnie z zadowoleniem przyjęli proponowane zmiany. Nie wszystkim podoba się jednak usunięcie możliwości poprawiania indywidualnego wskaźnika zadłużenia poprzez sprzedaż mienia. – Rzeczywiście mieliśmy rozbieżność, w zasadzie jedyną rozbieżność, jeśli chodzi o rząd i samorząd. Stoimy na stanowisku, że sprzedaż majątku jako taka nie powinna stanowić elementu, który poprawia możliwość zadłużania się samorządów. To znaczy od strony już takiej ideologicznej wyprzedaż własnego majątku nie powinna poprawiać zdolności kredytowej. Zdolność kredytową powinny poprawiać te elementy, które należą do bieżącego wykonywania zadań czy bieżącej realizacji gospodarki finansowej. Natomiast sprzedaż majątku uważamy za taki typowy poprawiacz, który nie powinien akurat poprawiać zdolności kredytowej. Jak mówię, w tym zakresie rzeczywiście różniliśmy się, natomiast moment wejścia w życie akurat tego przepisu został przesunięty na rok 2026 tak, żeby dać również czas samorządom na przygotowanie się do tego sposobu liczenia wskaźnika – komentuje Robaczyński.

 

 

 

Do pobrania:

Przebieg procesu legislacyjnego i sprawozdanie komisji

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.