Odbiór dni wolnych

Autor: Łukasz Wesołowski / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 3 1 2007 3

Za wypracowane godziny nadliczbowe pracodawca nie chce mi wypłacać dodatkowego wynagrodzenia, lecz nakłania do składania wniosków o udzielenie wolnego w inne dni. Czy może tak postąpić wbrew mojej woli?

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem, o którym mowa w art. 1511 kodeksu pracy. Jednak art. 1512 kp przewiduje alternatywną wobec większego wynagrodzenia formę rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca może mianowicie przyznać pracownikowi dodatkowy czas wolny. Może to mieć miejsce na jego pisemny wniosek albo z inicjatywy pracodawcy. Rozróżnienie to jest o tyle istotne, że w pierwszym przypadku udziela się czasu wolnego w wymiarze równoważnym liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych, natomiast w drugim – w wymiarze o połowę wyższym niż ta liczba. Wymiar czasu wolnego przyznanego za pracę w godzinach nadliczbowych jest niższy, gdy pracownik sam wystąpi do pracodawcy o jego udzielenie.

W związku z powyższym pracodawca może zamiast wypłacać wyższe wynagrodzenie, udzielić pracownikowi dodatkowego czasu wolnego, nie ma jednak prawa zmuszać go do składania takich wniosków.


Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.