Oświatowe Centrum Usług Wspólnych

Autor: Justyna Kamińska / 28.05.2019
W samorządach
Suwałki powołają od nowego roku centrum usług wspólnych. Zajmie się ono obsługą księgową wszystkich jednostek oświatowo-wychowawczych w mieście. Centrum będzie kosztowało ponad 600 tys. zł.

Centrum Usług Wspólnych to nowa jednostka miejska, która zgodnie z propozycją ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2020 roku. Jej celem jest obsługa pionu kadrowo – księgowego wszystkich 25 suwalskich placówek oświatowych. W CUW realizowana będzie także obsługa prawna.


– To rozwiązanie ma usprawnić zarządzanie suwalską oświatą oraz generować oszczędności finansowe – tłumaczy Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. – Chcemy lepiej zarządzać tym co mamy, a mamy zasoby kadrowe, zasoby finansowe, mamy potencjał. I trzeba to lepiej zagospodarować. Wokół następuje koncentracja różnych operacji przy pomocy programów komputerowych i tego typu Centra Usług Wspólnych zostały powołane przez inne samorządy wcześniej. Teraz okazuje się, że ich doświadczenia są pozytywne. Rozmowy z samorządowcami, ale również z dyrektorami szkół ugruntowały nas w przekonaniu, że warto iść w tym kierunku – dodał Czesław Renkiewicz.

 

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych ma wpłynąć na  usprawnienie obiegu informacji i dokumentów, wzrost efektywności pracy dzięki automatyzacji wielu powtarzających się czynności, poprawę jakości usług, co wynika ze zwiększenia potencjału pracy zespołowej,  możliwość doraźnego przesuwania pracowników na stanowiska wymagające wzmocnienia,  sprawniejsze wdrażanie oprogramowania do obsługi budżetu i nowych procedur, poprawę jakości wewnętrznej kontroli wydatków i dokumentacji budżetowej, odciążenie dyrektora placówki od odpowiedzialności za obieg i archiwizowanie dokumentacji finansowej, wszystkie zewnętrzne kontrole będą odbywały się w centrum, nie absorbując dyrektora jednostki oświatowej. Dla miasta utworzenie centrum może oznaczać
lepszą kontrolę prawidłowości planowania i wydatkowania środków finansowych z budżetu, skrócenie drogi decyzyjnej i sprawozdawczej, ujednolicenie procedur oraz oszczędności finansowe – w dłuższym okresie funkcjonowania.


– CUW ma świadczyć usługi na rzecz dyrektorów szkół i przedszkoli. Dyrektorzy jednostek oświatowych nadal będą odpowiadać za przygotowanie planu finansowego, za realizację, za sprawozdawczość budżetową, za zatrudnienie pracowników, natomiast czynności techniczne z tym związane będzie wykonywał pracownik CUWu. W ten sposób chcemy odciążyć dyrektorów, żeby mieli czas aby skoncentrować się na tym co najważniejsze, czyli edukacji i wychowaniu uczniów - mówił prezydent. 

 

CUW będzie miał swoją siedzibę przy ul. Noniewicza 83 w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zajmie 2 ostatnie piętra, w których obecnie mieści się Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Ten zostanie przeniesiony do Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód.
W centrum docelowo zostanie utworzonych około 35 etatów. Dotychczasowy zakres prac przewidziany do przejęcia z jednostek i placówek oświatowych przez CUW realizuje 55 osób, 7 z nich nabyło już uprawnienia emerytalne, a 3 następne nabędą je do końca bieżącego roku.
- Zdajemy sobie sprawę, że czynnik ludzki jest najbardziej wrażliwy dlatego chcemy przeprowadzić te zmiany ewolucyjnie nie rewolucyjnie. Na początku zatrudnienie w CUWie może być wyższe niż np. po dwóch latach. Osoby, które zdecydują się na przejście do nowej jednostki zachowają wynagrodzenie, ale nie stanowisko - tłumaczył Czesław Renkiewicz. 

 

Jakie CUW przyniesie oszczędności, na razie nie wiadomo. – Docelowo mogą wynieść nawet około 1/3 kosztów wydawanych w tej chwili na wynagrodzenia - powiedział Wiesław Stelmach, skarbnik miasta. – Ale czas pokaże, na razie nie wiadomo na jakim poziomie będzie kształtowało się zatrudnienie – dodał.

 

Źródło: UM Suwałki

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.