Pierwsza linia tramwajowa w PPP

Autor: Justyna Kamińska / 11.10.2017
W samorządach
Kraków jako pierwsze miasto w Polsce realizuje pilotażowy program, który ma na celu budowę i utrzymanie linii tramwajowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wartość projektu szacowana jest na 400 mln złotych.

Krakowski Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie poinformował, że jako pierwszy w Polsce będzie realizował program pilotażowy, który ma na celu budowę i utrzymanie linii tramwajowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie ZIKiT wraz z doradcą Ministerstwa Rozwoju przygotowują się do rozpoznania rynku, po kątem czy zgłoszą się firmy, które chciałyby i mogłyby zrealizować projekt. Firma partnerska mogłaby zająć się realizacją projektu budowy i jej utrzymaniem lub zrealizować projekt budowy i zająć się utrzymaniem wszystkich torowisk w Krakowie. W tej kwestii decyzje zapadną dopiero po rozpoznaniu rynku.

 

Firma, która będzie realizowała projekt, będzie odpowiedzialna za budowę odcinka sieci tramwajowej w ramach realizacji IV etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (około 4.5 km odcinek), czyli trasy od skrzyżowania ul. Jana Pawła II, z ul. Lema i Meissnera aż do Mistrzejowic. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez miasto Kraków w formie „opłaty za dostępność”. Dopiero po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji. Umowa zostanie zawarta na okres 23 lat, eksploatacja na 20 lat. Usługi utrzymania w okresie eksploatacji będą obejmować: utrzymanie, konserwację i naprawy awaryjne wybudowanego torowiska oraz infrastruktury towarzyszącej z wyłączeniem oczyszczania letniego i zimowego torowiska oraz usług utrzymania infrastruktury przystankowej. Pod uwagę bierze się rozszerzenie zakresu utrzymania na całą sieć tramwajową. Wynagrodzenie pokryje koszt budowy, finansowania oraz świadczenia usług przez partnera prywatnego wraz z jego zyskiem.

 

Celem projektu jest m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców poprzez zwiększenie skomunikowanego za pomocą tramwajów obszaru Gminy Miejskiej Kraków oraz udziału pojazdów tramwajowych w transporcie publicznym; poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu; usprawnienie i podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej poprzez skrócenia czasu podróży.

 

Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia do projektu elementów komercyjnych, zapewniających partnerowi prywatnemu dodatkowy przychód z projektu, co w efekcie może doprowadzić do zmniejszenia opłaty za dostępność.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.