Pobór do wojska

Autor: Michał Cyrankiewicz / 20.12.2012
NOWE PRAWO 3 1 2006 3

Rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej z 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Wchodzi w życie 16 grudnia 2006 r.

Określa ono:

sposób wzywania do poboru;

treść obwieszczenia;

wzory wezwań;

dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić podczas poboru;

sposób organizacji i przebieg poboru.

Obwieszczenie wzywające do stawienia się do poboru osoby podlegające temu obowiązkowi ogłasza wojewoda. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywają poborowych do zgłoszenia się do poboru za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia poborowego od obowiązku stawienia się do poboru w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W zory wezwań i obwieszczeń określają załączniki.

DzU z 2 stycznia 2006 r. nr 1, poz. 7

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.