Ponad 4,7 mln zł na rozwój mazowieckiech wsi

Autor: Justyna Kamińska / 07.05.2018
Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. Małe lokalne wspólnoty najlepiej znają swoje potrzeby. Nowe boisko, park, plac zabaw czy książki do biblioteki – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują, dzięki środkom z budżetu województwa. W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” do 251 gmin z Mazowsza trafi ponad 4,7 mln zł.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu, a każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania.

 

– MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Wsparcie finansowe trafi do 251 gmin z Mazowsza. Dzięki temu zrealizują one 492 inwestycje za ponad 4,7 mln zł.

 

Pięć obszarów wsparcia

O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania o charakterze bieżącym w pięciu obszarach:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;

  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;

  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;

  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);

  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.

 

W ramach pierwszego obszaru pomoc może być przeznaczane na tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych. Z kolei środki z puli remontów i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej będą mogły wesprzeć świetlice i domy kultury, strażnice OSP, stadiony, trybuny, siłownie, hale sportowe, baseny, skwerki czy wiaty rekreacyjne, boiska sportowe, skateparki, siłownie zewnętrzne, parki, place lub sale zabaw. Sołectwa z trzeciego obszaru będą mogły doposażać szatnie przy boiskach czy miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców. Dzięki „MIAS” sołectwa będą mogły również remontować i kupować książki do gminnych bibliotek publicznych. Ostatni obszar to na środki na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

 

Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.