Ponad 9 mln zł na rewitalizację w Barlinku

Autor: Justyna Kamińska / 14.12.2018
W samorządach
Samorząd województwa zachodniopomorskiego przyznał gminie Barlinek ponad 9 mln zł na rewitalizację przestrzeni publicznej. Gruntowną zmianę przejdzie siedem miejsc i placówek m.in. budynki mieszkalne, obiekt dawnej szkoły „Ekonomik”, zaplecze stadionu sportowego, teren tzw. „Starego Tartaku” i centrum miejscowości Moczydło.

Modernizacje zaplanowano na lata 2019 i 2020. Łącznie inwestycje kosztować będą gminę Barlinek i Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Gorzowskiej ponad 15 mln zł.  

 

– Rewitalizacja oznacza dosłownie przywracanie życia. To przede wszystkim dbałość o estetykę przestrzeni nas otaczających. Proces ten stanowi jednak dla samorządów czy wspólnot mieszkańców gigantyczne wyzwanie, szczególnie finansowe. Cieszą projekty rozwojowe, ale musimy zmierzyć się także z zaniedbaniami sprzed lat w zakresie infrastruktury komunalno-mieszkaniowej. Dobrze zatem, że z pomocą przychodzą eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego - przekonywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Rewitalizacje przestrzeni publicznych obejmują głównie sferę mieszkaniową, ale także społeczną, sportową czy edukacyjno-kulturalną. – To potrzeba czasu, jak i kontynuacja zaplanowanych działań. Inwestycje są spójne i dobrze przemyślane, bowiem łączą się z wcześniej zrealizowanymi lub obecnie wdrażanymi projektami, np. nad Jeziorem Barlineckim czy w obiektach komunalnych – przyznał burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński.

 

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

To w sumie 17 obiektów. Zlokalizowane są w centrum miejscowości Moczydło jak i w samym Barlinku.  Prace przewidują m.in. remont dachu, wymianę rynien, parapetów, okien i drzwi, docieplenie ścian, montaż nowej instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej czy zagospodarowanie terenu np. nasadzenia zieleni, położenie chodników czy postawienie ławek.   - Jako BTBS i Wspólnoty Mieszkaniowe jesteśmy przed ogłoszeniem postępowań przetargowych przy inwestycjach. Ze zmian skorzystają mieszkańcy naszych przedwojennych kamienic. W sumie będzie to kilkaset osób - wyliczała prezes Barlineckiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Elżbieta Walczyńska.  

 

Rewitalizacja na cele społeczne

W tym celu zaadaptowany  i wyremontowany zostanie budynkek dawnej szkoły, tzw. „Ekonomika”.  Nowe miejsce stanie się siedzibą dla Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia Rodziny, które świadczyć będzie usługi terapeutyczne i psychologiczne. W centrum działać będzie m.in. Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz placówka wsparcia dziennego prowadzona jako świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii.

 
Z kolei na zapleczu stadionu miejskiego czy też terenu tzw. „Starego Tartaku”  powstanie dwukondygnacyjny obiekt z reprezentacyjnym przeszklonym holem, z którego korzystać mają stowarzyszenia sportowe organizujące wydarzenia rekreacyjne oraz Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej, które wraz z wybudowanym w ramach projektu np. dostępem do plaży, pomostem z punktem widokowym, placem zabaw, wiatą wypoczynkową czy infrastrukturą sportową, stanie się kolejnym zrewitalizowanym miejscem nad Jeziorem Barlineckim służącym mieszkańcom miasta i turystom.  

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.