RIO: uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Białegostoku nieważna

Autor: Justyna Kamińska / 19.07.2018
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w czwartek (19 lipca) stwierdziło nieważność dwóch uchwał białostockich radnych: uchwały Rady Miasta Białegostoku o nieudzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2017 rok i uchwały w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

– Decyzja RIO potwierdza, że budżet Białegostoku za rok 2017 został zrealizowany prawidłowo – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Każda inna ocena wykonania tego budżetu nie jest oceną merytoryczną, a polityczną.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa już po raz czwarty stwierdziła nieważność uchwały rady miasta w sprawie niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Białegostoku. Po raz trzeci za nieważną uznana została uchwała o nieudzieleniu absolutorium prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.