Rozporządzenie płacowe: przez Prezydenta RP do Trybunału

Autor: Andrzej Gniadkowski / 11.06.2018
W samorządach Prawo
Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) zwraca się do Prezydenta RP, Andrzeja Dudy o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach samorządowych oraz ustawą o KWRSiT rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – poinformował dzisiaj Związek Miast Polskich.

Zdaniem strony samorządowej Komisji Wspólnej zarówno zawartość, kontekst, jak i sposób postępowania w sprawie wynagrodzeń samorządowców jest głęboko sprzeczny z zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności samorządu terytorialnego, stanowiącymi w Konstytucji RP podstawy ustroju państwa. O tym, że samorządowcy będą chcieli przedstawić wniosek o skierowanie do Trybunału rozporządzenia płacowego Prezydentowi Andrzejowi Dudzie pisaliśmy już 15 maja (tutaj >>>)

 

Z opinii prawnych wykonanych na zlecenie Związku Miast Polskich (przez prof. Krystiana Ziemskiego), Unii Metropolii Polskich (prof. Huberta Izdebskiego), Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Województw RP (dr. Mariusza Bidzińskiego) wynika, że rozporządzenie jest niezgodne z:

 

delegacją zawartą w art. 37 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, co narusza postanowienie art. 92 Konstytucji RP,

 

zasadami ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych, określonymi w art. 1 oraz art. 37 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 

zasadami określonymi w art. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, a przez to także z art. 9 Konstytucji RP.

 Oprócz tego rozporządzenie płacowe:

 

powoduje bez żadnego merytorycznego uzasadnienia radykalne pogorszenie sytuacji płacowej pracowników przy niezmienionym zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności, co jest niezgodne z art. 24 Konstytucji RP,

 

zostało wydane w sposób niezgodny z przepisami ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regulującymi tryb jej pracy, co stanowi równocześnie naruszenie art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

5 czerwca polscy samorządowcy przedstawili delegacji Komitetu Monitorującego Przestrzeganie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (to jedna z komisji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy czyli CLRAE, działającego w ramach Rady Europy) zarzut drastycznego złamania art. 6 Karty poprzez działania, bezprawnie ingerujące w samodzielność JST dotyczące kształtowania wynagrodzeń samorządowców.

 

Nikt nie chce zmniejszać

Wcześniej biuro Związku Miast Polskich zamówiło specjalny monitoring mediów, z którego wynika, że „powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych” i „społeczne postulaty” (stwierdzenia z uzasadnienia do rozporządzenia płacowego) dotyczące zmniejszenia pensji samorządowców nie znajdują potwierdzenia w medialnych informacjach.

 

 

Świadczy o tym m.in. liczba publikacji. Temat nie był prawie w ogóle obecny w debacie medialnej do 5 kwietnia, kiedy to prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział obniżenie uposażeń parlamentarzystom i samorządowcom. Do tej daty ukazywało się bowiem najwyżej kilkanaście informacji tygodniowo, które dotyczyły takich tematów jak zamrożenie pensji w samorządach czy incydentalnych decyzji rad o obniżaniu czy podwyższaniu wynagrodzeń. Jedyny wzrost liczby publikacji miał miejsce 5-11 marca i był związany głównie z obniżeniem przez Radę Miejską pensji burmistrz Wołomina. Natomiast między 2 a 8 kwietniem ukazało się ponad 1300 informacji. Zdaniem ZMP jeśli było więc jakieś zapotrzebowanie, to na pewno nie społeczne, lecz tylko polityczne.

 

Bez badań i analiz

Potwierdza to również odpowiedź, którą Strona Samorządowa KWRiST dostała z MSWiA w sprawie udostępnienia –  wykorzystanych w toku prac nad przygotowaniem załączników do rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – analiz, badań i opracowań eksperckich. W otrzymanym od Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA piśmie z 23 maja, poinformowano o przedłużeniu do 11 lipca terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek. Powodem przedłużenia terminu załatwienia sprawy jest „konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, związanych także z weryfikacją informacji dokumentów, które miałyby podlegać udostępnieniu w trybie ww. ustawy.”

 

Jak komentuje Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST, Andrzej Porawski, wygląda na to, że analiz, badań naukowych, opracowań eksperckich, sondaży opinii publicznej, a także dokumentów określających „standardy wymagane w życiu publicznym”, w oparciu o które przygotowano załączniki, po prostu brak i muszą zostać dopiero sfabrykowane. Tylko jego zdaniem tak można wytłumaczyć taki długi termin oczekiwania na dane.

 

Burmistrzowie bez nagród

Związek Miast Polskich zauważa też, że oprócz przychylnych samorządowcom materiałów prasowych pojawiają się artykuły czy komentarze mówiące o tym, że burmistrzowie i prezydenci otrzymują nagrody. Słowa takie padają także z ust prominentnych polityków. Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu RP 6 kwietnia zapowiedziała „przyjrzenie się” przez Prawo i Sprawiedliwość nagrodom wypłacanym sobie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które miałyby być rzekomo znacznie wyższe niż nagrody przyznawane członkom rządu.

 

Związek Miast Polskich przypomina, że wójtowie, burmistrzowie i prezydencji nie otrzymują w ogóle nagród. Wynika to wprost z ustawy o pracownikach samorządowych. Wskazuje na to art.36 ust.6 ustawy o pracownikach samorządowych – Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Artykuł 4 mówi, że nagrody przysługują tylko pracownikom z powołania, a więc zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnikowi gminy, powiatu i województwa oraz pozostałym pracownikom samorządowy, zatrudnionym na umowę o pracę. Nie dotyczą natomiast pracowników z wyboru.

 

Źródło: informacje prasowe Związku Miast Polskich 

Podziel się!
TAGI: rozporządzenie,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.