Rządowa dziura na lokalnych drogach. ZGWL krytykuje tegoroczny program

Autor: Andrzej Gniadkowski / 04.01.2018
Prawo
300 mln mniej na drogi i dyskryminowane duże gminy. – Tegoroczne rozwiązania dotyczące programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wprowadzają formę niezdrowej konkurencji różnicując gminy i antagonizując środowisko samorządowe – uważają przedstawiciele Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Domagają się m.in. przywrócenia planowanych 1,1 mld złotych na samorządowe drogi.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego przyjęło stanowisko w sprawie „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Jak podkreślają samorządowcy planowana alokacja na realizację „Programu” w 2018 roku ogłoszona przez wojewodę to było 1 mld 100 mln zł.

 

Tymczasem w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 przekazanym do Sejmu RP i zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2017 r., zaplanowano tylko 800 mln zł. Wiele gmin, które przygotowały kosztowne projekty i znalazły się na liście kwalifikującej do dofinansowania, będzie zmuszona zrezygnować z inwestycji z powodu braku środków na ich realizację.

 

Przedstawiciele Zrzeszenia zwracają też uwagę, że ogłaszanie warunków konkursu odbywa się w zbyt krótkim terminie względem terminu przyjmowania wniosków. 1 sierpnia 2017 r.  Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Termin składania wniosków upływał dnia 15 września 2017 roku. W ocenie Zrzeszenia, półtora miesięczny okres jest zbyt krótki na rzetelne przygotowanie dokumentacji.

 

W dodatku w  obecnym roku bardzo dużej zmianie uległy kryteria oceny składanych przez beneficjentów wniosków. Ministerstwo Rozwoju uznało, że miasta należy zmarginalizować i w praktyce niemal całkowicie wyeliminować z programu, a należy promować przede wszystkim projekty na terenach wiejskich (przyznając dodatkową punktację w ramach kryterium nr 3 – aż 4 punkty) oraz przyznało 8 punktów dla obszarów, gdzie poziom dochodów własnych jest poniżej średniej w województwie liczone nie na jednego mieszkańca, ale wg wysokości budżetu gminy (kryterium nr 4). Powoduje to, że gminy duże i biedne, nie mają żadnych szans z gminami małymi i bogatymi – czytamy w stanowisku.

 

Wg wstępnych analiz listy gmin zakwalifikowanych do dofinansowania, żadne miasto nie otrzyma wsparcia w budowie dróg lokalnych, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju miast i regionów. Nie chcemy tego, żeby miasta zyskiwały kosztem wsi. Apelujemy o zwiększenie alokacji środków, żeby program dawał równe szanse wszystkim gminom, uwzględniając potrzeby i rolę miast, gdzie skupiona jest największa liczba mieszkańców, gdzie najbardziej jest eksploatowana infrastruktura drogowa i gdzie kreowany jest największy rozwój gospodarczy służący wszystkim mieszkańcom regionu – napisali przedstawiciele gmin z Lubuskiego.

 

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego postuluje kontynuację programu z utrzymaniem planowanej alokacji i zapisaniem tej samej kwoty w budżecie państwa oraz bieżące konsultowanie warunków Programu ze środowiskiem samorządowym na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w ramach konsultacji resortowych, tak aby Program utrzymał status najlepszego programu finansującego niedobory w infrastrukturze drogowej, z równym dostępem dla wszystkich mieszkańców naszych gmin, bez dywersyfikacji i podziałów w zależności od miejsca zamieszkania.

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.