Samorządy: musimy otrzymać rekompensatę za potencjalne straty w PiT

Autor: Andrzej Gniadkowski / 08.04.2019
W samorządach Gospodarka
Unia Metropolii Polskich przyjęła stanowisko z analizą obietnic rządowych w zakresie zmian w podatku PIT. Zdaniem samorządowców zmiany będą oznaczały stratę po stronie JST w wysokości ok. 6,6 mld złotych, które zgodnie z prawem będą musiały zrekompensowane. UMP proponuje by zwiększył się udział JST w podatku PiT z 48,33 proc. do 54,87 proc. tzn. o 6,54 p. proc.

Jak przypominają samorządowcy z Unii Metropolii Polskich dotychczas nie są znane szczegóły propozycji zapowiadanych zmian w podatku PiT. Ani obniżenie stawki podatku PIT z 18  proc. do 17 proc., ani zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia ani podwyższenie kosztów uzyskania przychodów nie jest opisane w projektach ustaw.

 

Jednak pojawiające się w przestrzeni publicznej szacunki dotyczące wpływu powyższych rozwiązań na finanse publiczne każą zastanowić się i doprecyzować wpływ regulacji na ubytki w dochodach sektora samorządowego. Jednocześnie UMP proponuje najprostszy z możliwych mechanizmów rekompensujących te ubytki.

 

Z informacji przedstawianych w mediach przez polityków PiS można wnioskować, że zapowiadane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych spowodują uszczerbek w dochodach całego sektora finansów publicznych na poziomie 13,3 mld zł rocznie, z tego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce na poziomie 6,6 mld zł.

 

Tylko w budżetach miast Unii Metropolii Polskich bez rekompensaty zniknęłaby kwota bliską 1,9 mld zł rocznie w warunkach 2019 r.

 

Rekompensata spodziewanego ubytku dochodów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie miast na prawach powiatu wymaga podwyższenia udziału we wpływach z PIT wynoszącego obecnie łącznie 48,33  proc. do 54,87  proc., tj. o 6,54 pkt. proc.

 

 

Kwoty ubytków związane z poszczególnymi propozycjami partii rządzącej wyglądają następująco:

 

Obniżka PiT

Propozycja obniżenia stawki podatku PIT z 18  proc. do 17  proc. będzie skutkować rocznym ubytkiem w dochodach całego sektora finansów publicznych z podatku PIT na poziomie 7,3 mld zł. Łączny udział wszystkich szczebli samorządu w podatku PIT wynosi 49,93  proc.. Wobec tego ubytek dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce wyniesie 3,6 mld zł.

 

Koszty uzyskanie dochodów:

Propozycja podniesienia kosztów uzyskania przychodów dotyczy podwojenia obecnej kwoty, tj. zwiększenia o 1.335 zł w przypadku pracujących w miejscu zamieszkania oraz 1.668,72 zł w przypadku pracujących poza miejscem zamieszkania. Będzie ona skutkować rocznym ubytkiem w dochodach całego sektora finansów publicznych z podatku PIT na poziomie 3,9 mld zł.

Ubytek dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce wyniesie 2,0 mld zł.

 

Zwolnienie młodych z PiT

Kolejna z przedstawionych propozycji dotyczy zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT. Będzie ona skutkować rocznym ubytkiem w dochodach całego sektora finansów publicznych z podatku PIT na poziomie 2,1 mld zł. Łączny udział wszystkich szczebli samorządu w podatku PIT wynosi 49,93%. Wobec tego ubytek dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce wyniesie 1,0 mld zł.

 

Więcej (w tym metodyka wyliczania ubytków) w załączniku do stanowiska UMP >>>

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.