Sojusz w obronie polityki spójnośći

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 10.10.2017
W samorządach
Polityka spójności w dalszym ciągu musi stanowić filar przyszłej UE i w żadnym wypadku nie wolno jej ograniczać pod pretekstem finansowych skutków brexitu czy potrzebami finansowania nowych zadań. Taki postulat sformułowali przywódcy szczebla unijnego, krajowego i lokalnego oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy zgromadzili się w Brukseli, by zainicjować CohesionAlliance na otwarciu Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Krótko po tym, jak Komisja Europejska opublikowała nowe dane  wskazujące, że unijna polityka spójności złagodziła skutki kryzysu gospodarczego w krajach wspólnoty, setki lokalnych i regionalnych polityków spotkało się z przywódcami unijnymi i krajowymi podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli, aby dyskutować o przyszłości głównego instrumentu inwestycyjnego Europy, o budżecie na lata 2014–2020 przekraczającym 630 mld EUR.

 

W maju 2018 r. Komisja ma opublikować propozycję budżetu UE na lata po 2020 r. Uczestnicy Sojuszu CohesionAlliance (Przymierze na rzecz spójności), czyli wszyscy członkowie Komitetu Regionów już teraz zastanawiają się nad przyszłą strategią inwestycyjną dla Europy. Cele sojuszu zostały określone przez przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Heinza Lambertza i przedstawicieli wiodących stowarzyszeń miast i regionów UE: Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenia Regionów Europy (AER), Rady Gmin i Regionów Europy, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (KPRNE) i EUROCITIES, w obecności unijnej komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu.

 

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz oświadczył: - Europa musi stanąć na wysokości zadania w tych dziedzinach, które są istotne dla większości obywateli i dlatego przyszły budżet UE musi być budżetem obywateli – odpowiednim, by sprostać wyzwaniom XXI wieku. Sojusz CohesionAlliance wychodzi z prostego założenia, że unijna polityka spójności dzięki jej inwestycjom w nasze lokalne społeczności, dzięki zmniejszaniu dysproporcji między regionami i wspieraniu integracji społecznej stanowi najlepszy przejaw europejskiej solidarności. Te dążenia Europy muszą teraz znaleźć odzwierciedlenie w elastycznym acz ambitnym budżecie UE z silną polityką spójności dla każdego miasta i regionu.

 

- Polityka spójności dotyczy przede wszystkim ludzi i poprawy życia obywateli. Cieszę się zatem, że sojusz na rzecz spójności startuje w celu zacieśniania współpracy miast i regionów, a także przedstawicieli europejskich MŚP, szpitali, szkół oraz całego społeczeństwa obywatelskiego” – mówiła z kolei Komisarz Corina Creţu według której Europa i jej 500 mln mieszkańców bardziej niż kiedykolwiek potrzebują zdecydowanej polityki spójności.

 

Coraz więcej burmistrzów, przewodniczących regionów i lokalnych przywódców z całej Europy, wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji biznesowych podpisuje deklarację CohesionAlliance. Choć do przedstawienia projektu budżetu UE po 2020 r. zostało jeszcze osiem miesięcy, zwolennicy sojuszu już teraz nagłaśniają jego znaczenie oraz to, jak unijna polityka spójności przekłada się na lepszą jakość życia obywateli w całej Europie.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.