Środki unijne zmieniają Mazowsze - Przasnysz

Autor: Oprac. Dominik Krzysztofowicz / 20.08.2014
W samorządach
Jak pieniądze unijne, pozyskane w perspektywie finansowej 2007–2013, wpłynęły na komfort życia mieszkańców powiatu przasnyskiego? Nowe drogi, zmodernizowane placówki zdrowia, kanalizacja, boiska sportowe czy możliwość organizacji licznych wydarzeń kulturalnych to tylko kilka przykładów zrealizowanych inwestycji.

– Od 2007 r. jako zarząd województwa odpowiadamy za udzielanie dotacji w ramach kilku programów unijnych. Była to kolejna agenda, podczas której widzieliśmy, że potencjalni beneficjenci nauczyli się zdobywać środki zewnętrzne i racjonalnie je wykorzystywać. Przygotowywane wnioski są coraz lepsze. Mieszkańcy Mazowsza chętnie sięgają po dotacje – w samym RPO złożonych było ponad 5 tys. wniosków na kwotę, która dwukrotnie przekraczała alokację tego programu. Jak widać, potrzeby są duże. Część z nich z pewnością uda się zrealizować w latach 2014–2020, ale na część Unia nie przyzna już dotacji. W kolejnych latach trzeba będzie, bazując na doświadczeniu, elastycznie wdrożyć nowe unijne wytyczne. Liczę na to, że beneficjenci z Mazowsza umiejętnie sięgną po kolejne środki – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Powiat przasnyski miał okazję korzystać m.in. z pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 (RPO WM), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 (PROW). Przyznawanie dotacji w ramach tych programów zatwierdzał w dużej mierze zarząd województwa.

 

Do mieszkańców powiatu przasnyskiegotrafiło z UE ponad 250 mln zł, z czego 217,5 mln zł z RPO WM (55 inwestycji) i 33,97 mln zł z PROW (99 inwestycji). Po fundusze sięgali umiejętnie zarówno przedsiębiorcy (w ramach RPO WM 16 projektów na ponad 11,4 mln zł z UE), jak i samorządy(w ramach RPO WM 37 projektów – 205 mln zł dotacji, w PROW większość projektów realizowały samorządy).

 

Infrastruktura drogowa

Duża część środków zainwestowana została w rozwój infrastruktury drogowej– w całym powiecie przebudowanych zostało w sumie 83,77 km dróg, w tym 43,88 km dróg gminnych, 27,95 km – powiatowych i 11,94 km dróg wojewódzkich.

Cztery inwestycje prowadził samorząd powiatu przasnyskiego. Wybudował m.in. drogę Myszyniec – Bartniki, ułatwiającą dostęp do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (dofinansowanie wyniosło prawie 18 mln zł). Poza tym przebudowane zostały droga powiatowa nr 1202W (Obrębiec–Szczepanki–Szulmierz), ciąg dróg powiatowych relacji Krzynowłoga Mała–Skierkowizna i droga nr 3215W (Duczymin–Nowa Wieś–Jarzynny Kierz). Również samorząd gminy Przasnysz sięgnął po środki unijne (3,3 mln zł) na przebudowę dróg gminnych prowadzących m.in. do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

Poza tym samorząd miasta Przasnysz wykorzystał 4,9 mln zł dotacji na poprawę infrastruktury w swojej miejscowości, a gmina Czernice Borowe otrzymała ponad 7 mln zł na przebudowę dróg gminnych i drogi powiatowej, poprawiając komunikację między Czernicami a Przasnyszem. Kolejny beneficjent to gmina Krasne, która dzięki 2,5 mln zł dofinansowania z UE przebudowała drogi gminne relacji Zielona–Niesiobedy–Milewo Rączki oraz Zielona–Brzozowo.

 

Ochrona zdrowia

Ponad 16 mln zł (RPO) przeznaczonych zostałona projekty dotyczące ochrony zdrowia, z których rocznie korzysta ponad 12 tys. pacjentów. Dzięki dotacjom zmiany zaszły np. w szpitalu w Przasnyszu – dostosowano pomieszczenia do potrzeb Oddziału Psychiatrycznego i Oddziału Wewnętrznego, a także rozszerzono zakres świadczeń placówki. Poza tym postawiono na poprawę obsługi pacjenta poprzez informatyzację (2 projekty z dotacją w sumie 3,7 mln zł).

Samorząd gminy Krzynowłoga Mała zmodernizował przy udziale środków unijnych (728 tys. zł z UE) budynek gminnego ośrodka zdrowia, a władze gminy Jednorożec sięgnęły po ponad 1,1 mln zł dotacji, by poprawić warunki leczenia mieszkańców Jednorożca, Baranowa i Chorzeli. Modernizacji dworku pod kątem terapii zajęciowej oraz zagospodarowania terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu dokonały władze powiatu przy wsparciu w wysokości ponad 2 mln zł.

 

Edukacja

Samorządy sięgnęły również po dotacje, dzięki którym poprawiono warunki nauki dzieci i młodzieży – z pieniędzy z RPO powstały m.in. nowe sale gimnastyczne – przy Zespole Szkół w Lesznie (gm. Przasnysz) z dotacją prawie 1,8 mln zł z UE, przy szkole podstawowej w Krukowie oraz w Duczyminie (te dwie inwestycje to w sumie ponad 5,8 mln zł). Władze powiatu postarały się też o środki unijne (prawie 10 mln zł) na stworzenie w Chorzelach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych.

 

Kultura i turystyka

Na terenie powiatu zrealizowano też szereg inwestycji z myślą okulturze– wśród nich rewitalizacja rynku w Przasnyszu (8,3 mln zł z UE) i odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich (dotacja w wysokości ponad 900 tys. zł). Poza tym podpisano umowy na projekty upamiętniające trasę i rolę frontu wschodniego I wojny światowej w Chojnowie, w tym uruchomienie odcinka szlaku kolejki wąskotorowej (Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza otrzymała na ten cel prawie 500 tys. zł dofinansowania). Inna organizacja – Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, otrzymało również ok. 500 tys. zł na oznakowanie i rozbudowę samego szlaku frontu wschodniego I wojny światowej.

 

Poza zinformatyzowaniem placówek zdrowia, samorządy i przedsiębiorcy z terenu powiatu przasnyskiego chętnie sięgali po środku unijne m.in. na szerokopasmowy Internet w Przasnyszu oraz rozwój e-administracji (zarówno miasto jak i gmina Przasnysz oraz gmina Chorzele). Rozbudowano i zmodernizowano także sieci wodną i kanalizacyjną – ze środków unijnych w ramach RPO i PROW powstało w sumie 66,6 km sieci kanalizacyjnej, 7,1 km wodociągów. Środki unijne pozwoliły również na to, by ponad 300 osób z powiatu przasnyskiego znalazło na trwałe zatrudnienie.

 

W przypadku RPO WM 2007–2013 trzeba pamiętać również o 28 projektach, które swoim zasięgiem obejmują szersze obszary niż jeden powiat, czy nawet subregion. Wśród nich są inwestycje w tabor kolejowy, bezpieczeństwo w przypadku pożarów, Internet dla Mazowsza oraz działania turystyczne. Wartość tych wszystkich projektów to ponad 1,3 mld zł, a unijne dofinansowanie wyniosło w nich 823 mln zł.

 

Źródło. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.