System pomorskiego biletu metropolitalnego z unijną dotacją

Autor: Sławomir Bukowski / 05.08.2019
W samorządach
Przyznano aż 90 mln złotych. To dla pomorskich samorządów dobra wiadomość, bo koszt wdrożenia w życie projektu ma wynieść aż 106,5 mln zł.

Fot. Jerzy Pinkas/Gdansk.pl

 

Pula 90 mln złotych, która trafi na Pomorze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zdecydowanie odciąży budżety gmin na Pomorzu, w tym Gdańska. Przyznanie tak dużej kwoty dofinansowania oznacza, że w województwie pomorskim już w przyszłym roku funkcjonować będzie jeden z najbardziej nowoczesnych zintegrowanych systemów płacenia za przejazdy w transporcie publicznym. Oficjalna nazwa całego projektu to: „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym - budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności”.

 

Na co dokładnie przeznaczone zostaną te pieniądze? Przede wszystkim na utworzenie zaawansowanego technologicznie systemu, który umożliwi pasażerom podróż środkami komunikacji publicznej w województwie pomorskim bez znajomości taryf i przewoźników. W systemie znajdą się m.in. konta pasażerów, informacje o cenach biletów, trasach przejazdów autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, rozkładach jazdy. Mechanizm będzie zawierał aplikację bilingową, która pozwoli rozliczyć pasażera za przejazdy na danej trasie na podstawie identyfikowania go w różnych środkach komunikacji. Identyfikacja ta będzie wymagała od podróżującego „rejestrowania się” w pojeździe lub na przystanku kolejowym na specjalnym czytniku (walidatorze). Istotnym elementem projektu będzie też aplikacja mobilna, umożliwiająca zaplanowanie trasy oraz pełne rozliczenie kosztów przejazdu różnymi środkami lokomocji. 

 

Dofinansowanie z POIiŚ pokryje koszt nie tylko systemu, ale także zakup urządzeń walidujących zainstalowanych na przystankach kolejowych w województwie pomorskim i na wybranych stacjach  sąsiadujących województw, w pojazdach komunikacji lokalnej aglomeracji trójmiejskiej, jak również w Lęborku, Malborku, Słupsku, Tczewie i Wejherowie, wydania 300 tys. kart (nośników identyfikacji NFC), zorganizowania około 30 punktów obsługi klienta oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w całym województwie.

 

Zgodnie z założeniami, system ma umożliwić pasażerowi dokonanie płatności za przejazdy bez konieczności znajomości cen biletów (taryf) obowiązujących na danych trasach i w określonych miastach. Zaletami systemu mają być: łatwość obsługi, intuicyjność, niezawodność i precyzja rozliczeń. 

 

Za realizację projektu odpowiada spółka InnoBaltica, należąca do Województwa Pomorskiego, miast: Gdańska i Gdyni, a także do trzech uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Jakie będą korzyści dla organizatorów transportu? Nowy system będzie oznaczać precyzyjne i automatyczne rozliczanie wpływów z biletów. Zakłada się także wzrost efektywności ekonomicznej dopłat do regionalnego transportu oraz zautomatyzowanie i uszczelnienie systemu rozliczania dopłat dla operatorów przewozów honorujących ulgi ustawowe. Ma się to przełożyć na podniesienie rentowności oraz efektywności oferty komunikacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu autonomicznych taryf poszczególnych organizatorów. Informacje przekazywane on-line pozwolą na bieżącą kontrolę pracy taboru, jego zapełnienia, optymalizację organizacji przewozów na postawie analizy danych o faktycznym obciążeniu lokalnych linii komunikacyjnych. Równocześnie system umożliwi organizatorom i operatorom pozyskiwanie szczegółowych danych statystycznych dotyczących przewozów, co z kolei powinno przełożyć się na optymalizację układu tras komunikacyjnych województwa pomorskiego. Dzięki zintegrowaniu danych możliwe będzie zsynchronizowanie rozkładów jazdy na najważniejszych węzłach komunikacyjnych. 

 

Dane pozyskiwane przez system będą też wykorzystywane do wprowadzania rozwiązań taryfowych, służących zmniejszeniu zatłoczenia na drogach w niektórych obszarach województwa pomorskiego, a także do strategicznego planowania transportu.

 

Nowy system płacenia za bilety będzie nosił nazwę FALA. Taką decyzję podjęli mieszkańcy Pomorza, wybierając ją, w oficjalnym konkursie, spośród ponad trzech tysięcy nadesłanych propozycji.

 

Spółka InnoBaltica współfinansuje realizację tego projektu także z innych źródeł. W ramach projektu Interconnect (program Interreg Południowy Bałtyk) współpracuje z Niemcami, Danią, Litwą, Estonią i Szwecją, aby wypracować taki model płacenia za przejazdy komunikacją publiczną, który pozwoli turystom i biznesmenom ze wszystkich tych krajów na bezproblemowe korzystanie z transportu publicznego w ruchu transgranicznym. Na prace w tym zakresie uzyskano już 6,7 mln zł i aktualnie trwają prace pilotażowe nad wdrożeniem rozwiązań technicznych w tym zakresie.

 

InnoBaltica uzyskała również dofinansowanie z instrumentu finansowego ELENA w kwocie blisko 10 mln zł na pomoc techniczną przy opracowaniu i wdrożeniu systemu.

 

Oprac. na podst. inf. UM Gdańsk

Podziel się!
TAGI: dobre praktyki, Dotacja, fundusze unijne, transport,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.