Unia Metropolii: przyśpieszmy proces wydawania zezwoleń na pracę dla imigrantów

Autor: Andrzej Gniadkowski / 06.04.2018
Gospodarka
Obserwowane obecnie wielomiesięczne wydłużanie procedury wydawania zezwoleń utrudnia pracę przedsiębiorstw i ogólnie funkcjonowanie naszych miast, powiększa szarą strefę i kształtuje negatywną opinię o naszej administracji – napisali przedstawiciele największych miast do premiera.

Unia Metropolii Polskich zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego jako zwierzchnika administracji rządowej z apelem o usprawnienie procedury wydawania przez urzędy wojewódzkie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium RP. Dotyczy to przede wszystkim obywateli Ukrainy.

 

Zgodnie z prawem decyzja w sprawie zezwolenia na pracę jest wydawana nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

W przypadku gdy pracodawca; po uprzednim umówieniu się na termin złożenia wniosku; złoży komplet dokumentów, a w sprawie nie będzie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, decyzję odebrać można będzie nawet tego samego dnia – czytamy na stronie mazowieckiego urzędu wojewódzkiego.

 

Z danych dotyczących wydanych zezwoleń z 2017 roku oraz przewidywań na obecny rok wynika, że do końca 2017 roku pracowało w Polsce już ok. 2 mln Ukraińców, a do końca 2018 może być ich nawet 3 mln.

 

Tymczasem jak napisali przedstawiciele największych miast obserwowane obecnie wielomiesięczne wydłużanie tej procedury utrudnia pracę przedsiębiorstw i ogólnie funkcjonowanie naszych miast, powiększa szarą strefę, zmniejsza wpływy ZUS, negatywnie kształtuje opinię o całej polskiej administracji oraz psuje wizerunek Polski jako państwa przyjaznego, gospodarnego i sprawnego.

 

Oprócz samego procesu wydawania pozwolenia na pracę przedłużają się procedury wydania karty pobytu, która jest podstawą do ubiegania się o pozwolenie na pracę. Głos Wielkopolski opisał historie Ukraińców, którzy tygodniami czekali na spotkanie z urzędnikiem, a okres oczekiwania na pozwolenie na pracę zajmował im w sumie nawet 8 miesięcy. 

 

Według danych NBP, w 2016 r. legalnie pracowało w Polsce 1,2 mln Ukraińców, z czego większość to mężczyźni. Ok. 70 proc. z nich pracuje jako pracownicy fizyczni, często są to ludzie z wyższym (37,7 proc.) lub średnim (53,3 proc.) wykształceniem.

 

Z danych dotyczących wydanych zezwoleń z 2017 roku oraz przewidywań na obecny rok wynika, że do końca 2017 roku pracowało w Polsce już ok. 2 mln Ukraińców, a do końca 2018 może być ich nawet 3 mln. Z danych jakie przedstawił niedawno Forbes wynika, że już 16 proc. firm zatrudnia pracowników z Ukrainy, a co piąta firma chce zatrudnić imigrantów zza wschodniej granicy.

Podziel się!
TAGI: Gospodarka, GUS, inwestycje, polityka miejska,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.