Unijne pieniądze dla Sokołowa Podlaskiego

Autor: Justyna Kamińska / 09.01.2018
W samorządach
Sokołów Podlaski zainwestuje ponad 4,8 mln zł z funduszy unijnych w budowę parku przemysłowego oraz w termomodernizację budynku szkoły podstawowej. Natomiast do Sokołowskiego Ośrodka Kultury trafi ponad 1,3 mln zł na rozszerzenie oferty kulturalnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają łącznie ponad 6,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

Do końca 2018 r. na terenie dawnej cukrowni będą zmodernizowane trzy zabytkowe budynki parku przemysłowego w Sokołowie Podlaskim. W ramach inwestycji w obiektach wykonane zostaną takie prace rozbiórkowe jak m.in.: demontaż okien, instalacji technologicznej, okładzin (zarówno ściennych, posadzkowych jak i sufitów podwieszanych), skucie istniejących tynków, posadzek oraz rozbiórka ścianek lekkich. Wykonane zostaną także prace remontowe takie jak malowanie i tynkowanie ścian, sufitów i przygotowanie posadzek. Wzmocnione zostaną też fundamenty oraz przebudowana konstrukcja dachu, kominy i wentylacja. Poza tym w budynkach wykonana będzie hydro- i termomodernizacja.

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku szkoły podstawowej  Prace obejmą m.in. modernizację stropodachu, stropu wewnętrznego, ścian zewnętrznych oraz rozebranie i ponowny montaż pokrycia dachowego.

Remont czeka także Sokołowski Ośrodek Kultury. W ramach projektu wykonane zostaną prace remontowo-budowlane m.in.: odnowienie pomieszczeń związanych z częścią muzealną, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji oraz przeciwpożarowej. Wyremontowany zostanie również dach budynku, a oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. Poza tym zakupione zostanie wyposażenie służące działalności kulturalnej. Realizacja inwestycji zwiększy dostęp do zasobów kultury, urozmaicając ofertę kulturalną oraz turystyczną powiatu sokołowskiego. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną Wielki Gościniec Litewski oraz z Sokołowskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym z Sokołowa Podlaskiego.Całkowita wartość inwestycji to  2,1 mln zł. Kwota  unijnego dofinansowania to 1,3 mln zł.

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.