Uzasadnienie zwolnienia z pracy

Autor: Dorota Bąbiak-Kowalska / 20.12.2012
ORZECZNICTWO 7 2 2007 7

W oświadczeniu woli pracodawcy o odwołaniu pracownika, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, zbędne jest wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.

(Uchwała SN z 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III PZP 6/06)


Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.