Wójcik: nowelizacja Karty nauczyciela uderza w podstawy systemu finansowania

Autor: Andrzej Gniadkowski / 13.03.2019
W samorządach
Jest to znacząca zmiana w finansowaniu oświaty w Polsce. Burzy ona dotychczasowe podstawy systemu i go dodatkowo komplikuje – mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich o przedstawionym przez MEN projekcie nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

Samorządy coraz częściej domagają się przejęcia przez rząd wypłat wynagrodzeń nauczycieli. Znalazło się to w oficjalnym stanowisku Związku Miast Polskich, wcześniej też Związku Gmin Wiejskich RP. Czy to rzeczywisty postulat środowiska samorządowego, czy jakaś forma zwrócenia uwagi na problem?

To wręcz akt desperacji. Właściwie nie łudzimy się, że rząd rzeczywiście to przejmie. W MEN usłyszeliśmy nawet, że w obronie decentralizacji kraju rząd nie może na to pozwolić. Co jak co, ale obecny MEN mówiący o obronie decentralizacji kraju, przed postulatami samorządów to jest naprawdę chichot i parodia. Pokazuje to jednak w jakim stopniu desperacji się znaleźliśmy. Jesteśmy pod ścianą i naprawdę nie widzimy innego sposobu na zwrócenie uwagi na problem niż taki postulat.

 

8 kwietnia organizujemy konferencję, na którą chcielibyśmy zaprosić premiera. Ewidentnie nie wie on jak wyglądają finanse oświaty i stąd opowiada nieprawdę (w jednej z wypowiedzi premier Mateusz Morawiecki sugerował, że rząd przekazuje samorządom coraz większe pieniądze, a samorządy oszczędzają na nauczycielach – przyp. red.). Oczywiście zaproszenie otrzyma także Pani minister finansów oraz minister edukacji. Liczymy na to, że nastąpi w tej sprawie przełom. Naprawdę nie chodzi już o bieżący problem wynagrodzenia nauczycieli, ale o przyszłość systemu edukacji, a co za tym idzie przyszłość Polski. Jak będziemy kształcić dzieci tak będzie ta rzeczpospolita w przyszłości wyglądać.

 

Czyli termin konferencji ma się pokryć z prawdopodobnym terminem strajku nauczycieli?

Tak.

 

Rozmawiacie państwo – jako przedstawiciele samorządów – z nauczycielskimi związkami zawodowymi. O czym, czego się Pan spodziewa po tych rozmowach?

Pierwsza sprawa to strajk. Próbujemy się jakoś dogadać i ułożyć sobie stosunki jeżeli do tego strajku dojdzie. Chodzi o to, żeby nie zaburzać funkcjonowania szkół. Kluczowe będzie spojrzenie nie z perspektywy związków czy samorządu tylko dzieci i młodzieży. Tak będziemy oceniać każdą propozycję.

 

Drugi element to rozmowa o przyszłości systemu edukacji. Strategiczna. To będzie pierwsza taka próba, bo nikt na razie nie napisał żadnej wizji przyszłości. Zaproponujemy związkom wspólne działania w tej sprawie. Na początek chcemy porozmawiać jak ma wyglądać edukacja w jakieś perspektywie czasowej i jak powinno wyglądać jej finansowanie. Nie będziemy unikać rozmowy o wynagrodzeniach nauczycieli. Może uda nam się osiągnąć jakiś wspólny mianownik w tej kwestii.

 

Co Pan sądzi o projekcie zmian w Karcie Nauczyciela? Szczególnie interesuje mnie pomysł zmiany wysokości wynagrodzeń nauczycieli w tym projekcie, a nie poprzez podniesienie kwoty bazowej w ustawie budżetowej.

To jest kluczowa sprawa dla finansowania oświaty. Albo będziemy mówili o finansowaniu oświaty na podstawie jakiś stałych zasad, fundamentów, albo rozmowa stanie się prawie niemożliwa. W tej chwili takim fundamentem finansowania oświaty jest standard A. To na jego podstawie możliwe jest planowanie finansowe w dłuższej perspektywie. Alternatywą jest to co się dzieje obecnie. Punktowe wyciąganie różnych spraw poza ten standard i jego dewaluacja. Już w tym roku ministerstwo sztucznie go zaniżyło wprowadzając dodatkowe wagi. Nie dano samorządom żadnych pieniędzy na finansowanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, ale wprowadzono nowe wagi niby na ten cel. W efekcie to z naszych pieniędzy mamy realizować to wsparcie.  

 

Wracając do propozycji zmian w Karcie Nauczyciela, którą przedstawiło MEN. Jest to znacząca zmiana w finansowaniu oświaty w Polsce. Burzy ona dotychczasowe podstawy systemu i go dodatkowo komplikuje.

 

 

O problemie pisaliśmy też: Desperacja nauczycieli wystraszyła MEN. Rozmowa z dr Bogdanem Stępniem  >>>

 

Zdjęcie: Archiwum ZMP

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.