Wspólnota mieszkaniowa jako strona postępowania

Autor: Maciej J. Nowak / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 25 6 2011 25

Z ewidencji gruntów wynika, że w budynku jest 10 wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Mieszkańcy nie podjęli jednak uchwały o założeniu wspólnoty. Czy przy zawiadamianiu ich o zebranych materiałach i dowodach w sprawie o ustalenie warunków zabudowy należy wystąpić osobno do każdego z nich, czy kierować pisma w inny sposób?

 {paid}

 

W opisanej sytuacji pisma w sprawie należy kierować do wspólnoty mieszkaniowej.

 

UZASADNIENIE

 

Mimo niezbyt precyzyjnych zapisów ustawowych, w doktrynie nie budzi wątpliwości, że wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy samego prawa w chwili, gdy co najmniej dwa podmioty prawa w danym budynku dysponują prawem własności odrębnego lokalu (R. Strzelczyk, A. Turlej, „Własność lokali. Komentarz”, Beck, Warszawa 2011, s. 153).

 

W opisanej sytuacji nie ma więc wątpliwości, że wspólnota mieszkaniowa istnieje. I to do niej należy kierować pisma. Potwierdził to NSA w orzeczeniu z 4 marca 2011 r. (II OSK 419/10). Sąd nie zgodził się z poglądem, zgodnie z którym nawet jeśli organ administracji błędnie uznał kogoś za stronę postępowania, to ta osoba nabywa wszelkie prawa i obowiązki przysługujące stronie. Dodać należy, że to wspólnota mieszkaniowa reprezentuje właścicieli lokali i sam fakt zamieszkiwania w budynku położonym w sąsiedztwie planowanej inwestycji nie daje statusu strony ani legitymacji do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

     

  • Art. 6, 26 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j.: DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.)
  •  

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.