Zbiórki publiczne do konsultacji

Autor: BUK / 13.09.2012
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczęło 21-dniowe społeczne konsultacje projektu założeń do nowej ustawy o zbiórkach publicznych. Na opinie czeka na portalu mamzdanie.org.pl do 3 października. Projekt dostępny jest też w Biuletynie Informacji Publicznej MAC. Celem konsultacji jest zebranie opinii o przedstawionych założeniach oraz o tym, czy zaproponowany kierunek zmian spełnia oczekiwania związane z potrzebą zliberalizowania systemu zbiórek publicznych w Polsce.

MAC chce zliberalizować zasady przeprowadzania zbiórek publicznych i ułatwić obywatelom ofiarność przez zmianę roli państwa. Zamiast kontrolować ma ono tworzyć ramy organizacyjne przejrzystego przeprowadzania zbiórek publicznych. W projekcie całkowicie odchodzi się od warunku uzyskania pozwolenia na prowadzenie zbiórek publicznych, tak jak przewiduje to obowiązująca dziś ustawa z 1933 r. Na portalu internetowym zgłaszane będą tylko te zbiórki, które odbywają się w fizycznej przestrzeni publicznej (gdzie datki w żaden sposób nie są rejestrowane i gdzie istotne jest zapewnienie dodatkowej przejrzystości). Zgłoszenie to będzie odbywało się elektronicznie, podobnie jak sprawozdanie ze zbiórki.

Informacja na temat przeszłych i bieżących zbiórek będzie prezentowana w sposób przejrzysty, czytelny i dostępny dla wszystkich na ogólnopolskim portalu internetowym zbudowanym przy portalu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, co ułatwi obywatelską kontrolę zbiórek. Obywatel będzie mógł sam dowiedzieć się, jaki podmiot i na jaki cel prowadził lub prowadzi zbiórkę publiczną. Równie łatwo będzie mógł sprawdzić, czy sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki jest dla niego wiarygodne na tyle, aby w przyszłości wesprzeć działalność danego podmiotu.

W nowej regulacji to obywatel/darczyńca będzie najważniejszy. Ma ona też doprowadzić do pełnej cyfryzacji procesu zgłaszania zbiórek oraz publikowania sprawozdań z ich rezultatów. Dzięki temu każdy będzie miał stały dostęp do potrzebnych informacji o zbiórkach, jak również do rozliczeń zbiórek już przeprowadzonych.

Podziel się!
TAGI: Testowa,

Aby dodać komentarz, zaloguj się.