Finasowanie oświetlenia przez gminy czy współfinansowanie działalności dystrybucyjnej?

Autor: Ewelina Łuczak-Sosińska / 04.04.2018
25-26
Od kilku lat pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) toczy się zawiła dyskusja w zakresie zasad ponoszenia kosztów finansowania oświetlenia ulicznego. Główną oś sporu stanowi wykładnia pojęcia „finansowania oświetlenia” zawarta w ustawie prawo energetyczne. W zasadzie z pozoru jasna definicja, w praktyce napotyka na szereg wątpliwości natury prawnej i technicznej, szczególnie w kwestii rozgraniczenia ciężarów związanych z zakresem finansowania oświetlenia, jakie powinna ponosić gmina a jakie przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi dystrybucji energii elektrycznej.
Dostęp do artykułu tylko dla subskrybentów. Zaloguj się aby zobaczyć pełną treść artykułu.
Podziel się!