Elektromobilność w Szczecinie

Autor: Justyna Kamińska / 19.04.2019
W samorządach

Samochody nisko oraz bezemisyjne zyskują coraz bardziej na popularności. Szczecin, podobnie jak inne samorządy, przy modernizacji swoich flot...

Ciechanów z gotowym Raportem o Stanie Miasta. Głosowanie jeszcze w kwietniu

Autor: Andrzej Gniadkowski / 17.04.2019
W samorządach

Prezydent Ciechanowa opracował i przedstawił radzie raport o stanie miasta. To najprawdopodobniej pierwszy raport powstały po pojawieniu się tego...

Numer rejestracyjny w karcie abonamentowej

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 17.04.2019
Prawo

Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za postój pojazdu samochodowego dotyczy korzystających z dróg publicznych, a ustalając strefę płatnego parkowania...

Wrocław: zasadzono drzewko w hołdzie prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi

Autor: Sławomir Bukowski / 17.04.2019
W samorządach

Buka pospolitego o purpurowych liściach zasadził ku czci zamordowanego prezydenta Gdańska prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

MIiR: Program Mosty dla Regionów cieszy się dużym zainteresowaniem

Autor: Justyna Kamińska / 17.04.2019
W samorządach Gospodarka

Program Mosty dla Regionów cieszy się dużym zainteresowaniem. 75 samorządów zawnioskowało o 86 milionów złotych na przygotowanie dokumentacji...

Wybór sołtysa bez kworum

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 16.04.2019
Prawo

Wprowadzenie w statutach jednostek pomocniczych gminy (np. osiedlach) warunków ważności wyboru jest prawnie niedopuszczalne, ponieważ modyfikują one,...

Nie pozwólmy, aby ideologia zniszczyła bieszczadzkie skarby

Autor: Janusz Król / 16.04.2019
W samorządach

Nie wolno rezygnować z zasobów, które mamy. Eksploatacja złóż ropy była tu prowadzona przed wojną i nadal się ją prowadzi. Przez wieki te tereny były...

Warszawa odrzuca roszczenia własnościowe

Autor: Sławomir Bukowski / 15.04.2019
W samorządach

Szkoła podstawowa, dwa budynki mieszkalne i skwer wolne od roszczeń. Miasto wydało właśnie pięć kolejnych decyzji i umorzyło postępowania wobec...

Powierzchnia biologicznie czynna wolna od zabudowy

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 12.04.2019
Prawo

W przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje stuprocentowy udział powierzchni biologicznie czynnej to jednoznacznie...

Hołownia na KMS: następny mesjasz nas wszystkich zabije

Autor: Andrzej Gniadkowski / 11.04.2019
W samorządach

Polska musi być bardziej jak polskie miasta. Więcej pracy u podstaw, mniej pomysłów na zbawienie ludzkości i wielkich haseł o zmianie społeczeństwa....

Uciążliwa działalność gospodarcza

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 10.04.2019
Prawo

W sytuacji gdy organy gminy stwierdzą, że przedsiębiorca prowadzi na danym terenie działalność gospodarczą ignorując lub naruszając obowiązujące...

Nowe rozwiązanie smart city we Wrocławiu

Autor: Justyna Kamińska / 09.04.2019
W samorządach

We Wrocławiu stworzono system, który pozwoli w łatwy sposób skierować autobus turystyczny na najbliższe wolne miejsce parkingowe. To wynik projektu...

Sołtys to dla mieszkańców pierwsza linia kontaktu

Autor: Sławomir Bukowski / 08.04.2019
W samorządach

W sołtysach pokładam bardzo duże nadzieje. Jestem człowiekiem dialogu i chcę znać i rozumieć problemy mieszkańców. A sołtysi są w tych problemach...

Samorządy: musimy otrzymać rekompensatę za potencjalne straty w PiT

Autor: Andrzej Gniadkowski / 08.04.2019
W samorządach Gospodarka

Unia Metropolii Polskich przyjęła stanowisko z analizą obietnic rządowych w zakresie zmian w podatku PIT. Zdaniem samorządowców zmiany będą oznaczały...

Sposób transportu dziecka wybiera rodzic

Autor: Dominik Krzysztofowicz / 08.04.2019
Prawo

Prawo oświatowe przewiduje dwie formy realizacji obowiązku gminy zapewnienia uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu do...

Szczecin kupuje Muzeum Stoewera w Wald-Michelbach

Autor: Justyna Kamińska / 05.04.2019

Muzeum poświęcone najsłynniejszym szczecińskim przedsiębiorcom z XIX i XX wieku – działa w Wald-Michelbach, w niemieckiej Hesji, niedaleko...

10 MLN ZŁ Z BUDŻETU MAZOWSZA NA OBIEKTY SPORTOWE

Autor: Justyna Kamińska / 05.04.2019

Rusza nabór wniosków na budowę i modernizację hali sportowych, skateparków, pumptracków, siłowni plenerowych i innych obiektów sportowych. Samorząd...

„20-lecie reformy samorządowej” - konferencja naukowa w Olsztynie

Autor: Materiał promocyjny / 05.04.2019
W samorządach

„20-lecie reformy samorządowej” to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 12 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu...

Ocena Efektywności – pierwszy krok w kierunku PPP - warsztaty

Autor: Materiał promocyjny / 05.04.2019

Jesienią ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PPP – nowe przepisy zobowiązały podmioty publiczne, zainteresowane realizacją inwestycji w...

Stolica uruchamia program „Warszawa dla seniorów”

Autor: Sławomir Bukowski / 03.04.2019
W samorządach

Starsi mieszkańcy znajdą m.in. świadczenia zdrowotne, zajęcia gimnastyczne, możliwość poszerzania wiedzy czy pomoc w drobnych naprawach domowych.