Spory kompetencyjne

Autor: Dorota Bąbiak Kowalska / 20.12.2012
ORZECZNICTWO 35 9 2006 35

Z istoty sporu o właściwość sporu kompetencyjnego, o których mowa w art. 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że spór może mieć miejsce w takiej sytuacji prawnej, kiedy istnieje materialnoprawna podstawa do załatwienia przez organ administracji określonej sprawy administracyjnej.

Wyrok NSA W-wa z 14 grudnia 2005 r., sygn.akt II OW 79/05, ONSAiWSA 2006/3/75

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.