Pies w urzędzie

Autor: NP / 20.12.2012
NOWE PRAWO 2 1 2009 2

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby niepełnosprawne będą mogły swobodnie poruszać się wraz ze swoimi psami przewodnikami także po urzędach i innych instytucjach publicznych. Gmina nie pobierze opłaty z tytułu posiadania przez osobę niepełnosprawną psa asystującego.

Osoby niepełnosprawne wraz z psem uprawnione będą do wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji. Określony w ustawie pies asystujący jest odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony, w szczególności jako pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej, a także pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia takiej osobie uczestnictwo w życiu codziennym. Właściciel powinien posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystenta oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU nr 223, poz. 1463)

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.