Staż pracy zastępcy wójta

Autor: Tomasz Fijołek / 20.12.2012
PRAWNIK ODPOWIADA 31 7 2011 31

 Czy do stażu pracy zastępcy wójta można zaliczyć tylko pracę w jednostce, w której ma pełnić swoją funkcję, czy także poza nią? 

 

{paid}

 Osoba, która ma być powołana na stanowisko zastępcy wójta musi legitymować się odpowiednim stażem pracy i bez znaczenia jest, gdzie go zdobyła. 

 

 UZASADNIENIE

 

Rozporządzenie z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa wyraźnie staż pracy wymagany na stanowisku zastępcy wójta. Wynosi on 6 lat. Dodatkowo osoba taka musi legitymować się wykształceniem wyższym. Wymagania te są niezależne od liczby mieszkańców gminy. Ani ustawa o pracownikach samorządowych, ani rozporządzenie nie wskazują gdzie, tj. w jakiej jednostce staż pracy miałby zostać zdobyty.

 

Jedynie w przypadku sekretarza ustawa uznaje staż pracy na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych we wskazanych w niej jednostkach. W omawianym przypadku sam pracodawca, decydując się na wybór pracownika spośród kilku osób o zbliżonych kwalifikacjach, doświadczeniu i stażu pracy, może np. ocenić, czy doświadczenia zdobyte w jednej jednostce są cenniejsze niż w innej.

 

Nie ma jednak formalnych wymogów co do poprzednich miejsc pracy kandydata na stanowisko zastępcy wójta. Zgodnie z delegacją ustawową, przy określaniu wymagań kwalifikacyjnych w rozporządzeniu (w tym stażu pracy) brana była pod uwagę potrzeba posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności zawodowych i niezbędnego doświadczenia potrzebnego na danym stanowisku stażu pracy.

 

To są jedyne wytyczne, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie doświadczenia posiadanego przez kandydata na zastępcę wójta. Dodatkowe wymagania względem zastępcy wójta, nie mniejsze jednak niż w rozporządzeniu, mogą być umieszczone w regulaminie wynagradzania danej jednostki.   


PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU z 2009 r. nr 50, poz. 398 ze zm.) 
Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.