Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" to najważniejszy w Polsce dwutygodnik w całości poświęcony samorządom. Tworzony przez ekspertów i dziennikarzy dostarcza fachowej wiedzy niezbędnej urzędnikom w codziennej pracy. Jest obowiązkową lekturą prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, starostów, marszałków województw. Z opiniami publikowanymi na jego łamach liczą się parlamentarzyści i członkowie rządu. „Wspólnota” wspiera samorząd i pilnuje jego interesów.

 

 

 

 

 


 

  

 

 

PST "Wspólnota" to także: 

OPINIOTWÓRCZOŚĆ

Według Instytutu Monitorowania Mediów(dane za lipiec 2016 r.) Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” znalazło się na trzecim miejscu w kategorii najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników, wyprzedzając „Newsweeka” i „Tygodnik Powszechny”. Wśród wszystkich tytułów prasowych wydawanych w Polsce „Wspólnota” zajęła 9. miejsce.

 

JAKOŚĆ

Nasi autorzy: eksperci, prawnicy oraz dziennikarze analizują aspekty prawne funkcjonowania samorządu, udzielają odpowiedzi na pytania oraz tłumaczą wyroki i rozstrzygnięcia sądów administracyjnych. Wskazują również dobre praktyki stosowania prawa i korzyści wynikające z umiejętnej interpretacji przepisów.

 

UNIKATOWOŚĆ

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” przygotowuje i publikuje rankingi – zestawienia prezentujące samorządowych liderów. Są to oczekiwane przez środowisko samorządowe coroczne zestawienia, będące wskaźnikiem jakości pracy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków. Pokazują także skuteczność ich starań o rozwój jednostek samorządowych, którymi kierują.

 

PORADNICTWO

Zmieniające się prawo wymaga ciągłego przeglądu nowych ustaw i rozporządzeń, by móc prawidłowo wdrożyć je w życie. „Wspólnota” w dodawanym bezpłatnie do każdego numeru „Kurierze Prawnym” kompleksowo omawia najważniejsze zmiany, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Niezwykle istotne są monograficzne artykuły, szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia prawne.

 

TRADYCJA

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” od momentu powstania w 1990 r. towarzyszy samorządom, wspierając je kompleksową informacją prawną i ekonomiczną. Zawsze stoimy po Państwa stronie, reprezentując Państwa interesy przez rządem i parlamentem. Od 26 lat jesteśmy sojusznikiem samorządów i aktywnie wspieramy Państwa w nieustannej walce o niezależność, godność i zamożność jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.